Badania

Metody badawcze wykorzystywane do oceny możliwości kształtowania zakrzywionych kanałów korzeniowych

Dr n. med. Tomasz Olek

Centrum Stomatologii Olmedical, Częstochowa

Adres do korespondencji: Dr n. med. Tomasz Olek, ul. Krynicka 1/3, 42-221 Częstochowa, e-mail: tomaszolek@olmedical.eu

W publikacji przedstawiono przegląd metod badawczych wykorzystywanych do oceny możliwości kształtowania zakrzywionych kanałów korzeniowych za pomocą różnego rodzaju instrumentarium endodontycznego. Poruszono problem doboru odpowiedniego materiału badawczego (endobloczki treningowe, korzenie usuniętych zębów, zęby przygotowane w procesie tzw. clearingu) oraz metod obrazowania (fotografia analogowa, fotografia cyfrowa, mikrotomografia, CBCT, rezonans magnetyczny).

Dane epidemiologiczne z różnych krajów wskazują próchnicę i jej powikłania jako najczęstszą przyczynę ekstrakcji zębów.[1-7] W wielu sytuacjach klinicznych ekstrakcję można zastąpić leczeniem endodontycznym, które pozwala na zachowanie zęba. W szczególnie trudnych przypadkach dobre rezultaty można osiągnąć poprzez skojarzenie leczenia endodontycznego z mikrochirurgią endodontyczną oraz sterowaną regeneracją tkanek twardych.[8]

Teoria zakażeń odogniskowych, badania wskazujące próchnicę i jej powikłania jako najczęstszą przyczynę ekstrakcji zębów, częstość leczenia endodontycznego u pacjentów oraz porównanie zębów leczonych endodontycznie z uzupełnieniami protetycznymi opartymi na implantach pokazują, jak istotną rolę w dzisiejszej stomatologii pełni endodoncja. Ciągły rozwój tej dziedziny, zarówno w zakresie technik leczenia, jak i materiałoznawstwa, pozwala przypuszczać, że w najbliższych latach znaczenie leczenia endodontycznego będzie wzrastać. Już teraz pacjenci wykazują wzmożone zainteresowanie tym rodzajem terapii, ponieważ prawidłowo zaplanowane i przeprowadzone leczenie endodontyczne pozwala na dłuższe zachowanie własnego uzębienia, co przyczynia się do zmniejszenia potencjalnych zaburzeń w całym układzie ruchowym narządu żucia. Niepodjęcie leczenia endodontycznego i utrata pojedynczego zęba może przyczyniać się do powstania powikłań w postaci:

  • przesunięcia sąsiadujących zębów,
  • zaniku wyrostka zębodołowego,
  • wystąpienia efektu Godona,
  • powstania szeroko rozumianych zaburzeń okluzji.

Preparacja kanału korzeniowego

Leczenie endodontyczne nie jest procedurą łatwą i szybką. Wymaga wiedzy z zakresu anatomii systemu kanałowego oraz dużego doświadczenia operatora i całego zespołu medycznego. Mechaniczna preparacja kanału korzeniowego jest jednym z najważniejszych etapów leczenia endodontycznego.[9] Ten etap terapii wpływa również na kolejne fazy leczenia, takie jak dekontaminacja chemiczna i trójwymiarowa obturacja, zatem determinuje efekt końcowy.

Głównym celem kształtowania kanału jest jego mechaniczne oczyszczenie oraz stworzenie przestrzeni do jego obturacji. Jest to czynność trudna, czasochłonna, wymagająca od lekarza doświadczenia i cierpliwości oraz zastosowania specjalistycznego inst...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Instrumentarium niklowo-tytanowe

Istotnym kierunkiem badań we współczesnej endodoncji jest poszukiwanie instrumentarium, które umożliwi skuteczne opracowanie zakrzywionych kanałów korzeniowych, przy jednoczesnym zachowaniu pierwotnego przebiegu [...]

Ocena możliwości kształtowania kanałów korzeniowych

Ocena możliwości kształtowania kanałów korzeniowych za pomocą różnych systemów narzędzi jest obiektem zainteresowań wielu badaczy. W większości prac naukowych ocena dokonywana [...]

Podsumowanie

W piśmiennictwie do oceny możliwości kształtowania zakrzywionych kanałów korzeniowych najczęściej wykorzystuje się obrazy fotograficzne przed opracowaniem i po opracowaniu endobloczka treningowego.[14,16,17] [...]
Do góry