Endodoncja

Problem endodontyczny – złamane narzędzie. Opisy przypadków

Lek. dent. Magdalena Malec

Dr n. med. Aleksandra Palatyńska-Ulatowska,

Poradnia Endodoncji

SP ZOZ CSK IS UM w Łodzi,

kierownik poradni: dr n. med.

Aleksandra Palatyńska-Ulatowska

kierownik Poradni Endodoncji SP ZOZ CSK IS UM w Łodzi,

kierownik Zakładu Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji UM w Łodzi

Adres do korespondencji:

Lek. dent. Magdalena Malec

Dr n. med. Aleksandra Palatyńska-Ulatowska

Zakład Endodoncji

Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

92-517 Łódź

ul. Pomorska 251

e-mail: magda-malec@o2.pl

e-mail: aleksandra.palatynska-ulatowska@umed.lodz.pl

ABSTRACT

The article describes difficult clinical situations in secondary endodontic treatment which involve fractured endodontic instruments. Successful cases of retrieval of a Lentulo spiral and a K-file from root canals are demonstrated. The methods of instrument removal used in the protocols of reendo treatment presented in the article are discussed.

KEYWORDS: secondary root canal treatment, reendo, fractured endodontic instrument.

W pracy opisano trudne sytuacje kliniczne nierzadko spotykane w powtórnym leczeniu kanałowym, do których zalicza się obecność złamanych fragmentów instrumentów endodontycznych. Przedstawiono opis zakończonych sukcesem przypadków usunięcia igły Lentulo i pilnika K z kanałów korzeniowych. Omówiono metody usuwania narzędzi, które wykorzystano w prezentowanych zabiegach powtórnego leczenia endodontycznego.

Stomatolodzy praktycy często napotykają trudności w leczeniu endodontycznym, które wymaga od lekarza ogromnej uwagi, staranności, specjalistycznego sprzętu, a przede wszystkim szerokiej wiedzy, odpowiednich umiejętności i doświadczenia.

Powtórne leczenie endodontyczne uważane jest za trudniejsze, wiąże się z mniejszym odsetkiem sukcesu terapii oraz większą liczbą powikłań w porównaniu z leczeniem pierwotnym. Przyczynami braku sukcesu terapeutycznego leczenia pierwotnego, a tym samym powodem tzw. reendo, są m.in.: nieprawidłowo opracowane i wypełnione kanały korzeniowe, kanały nieodnalezione, anatomicznie trudne, sperforowane oraz te z tkwiącymi w nich złamanymi narzędziami endodontycznymi.

Złamanie instrumentu w kanale korzeniowym może nastąpić na każdym etapie leczenia: podczas wyłuszczania miazgi, chemomechanicznego opracowania kanału lub jego wypełniania. Do najczęstszych przyczyn tego powikłania zalicza się brak odpowiedniego poszerzenia ułatwiającego i dostępu w linii prostej do jam zęba pozwalającego na swobodne wprowadzenie narzędzia, stosowanie narzędzi w rozmiarze niedopasowanym do światła kanału lub zużytych, dotkniętych korozją. Nieumiejętna instrumentacja, zły dobór systemu pilników do opracowywanego kanału, a przede wszystkim brak znajomości lub dokładnej analizy anatomii leczonego zęba to najczęstsze błędy prowadzące do tego powikłania.

Przypadek 1

Pacjentka (52 lata) zgłosiła się do Instytutu Stomatologii UM w Łodzi w celu leczenia zachowawczego i protetycznego. Lekarz protetyk po analizie zdjęcia ortopantomograficznego oraz przedstawieniu wstępnego planu leczenia zakwalifikował ząb 15 do p...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przypadek 2

Pacjent (42 lata) został skierowany na leczenie endodontyczne zęba 26 przez lekarza dentystę, który w trakcie leczenia kanałowego złamał igłę Lentulo [...]

Dyskusja

Każde leczenie kanałowe, zwłaszcza powikłane, jest wyzwaniem dla stomatologa. Problemy mogą pojawić się na wszystkich etapach wykonywanych procedur endodontycznych, począwszy od [...]

Do góry