Leczenie kanałowe z bezpośrednią odbudową kompozytową podczas jednej wizyty

Lek. dent. Marcin Bizon

Prywatna praktyka stomatologiczna w Olsztynie

Adres do korespondencji:

Lek. dent. Marcin Bizon

e-mail: microwork@wp.pl

Celem artykułu jest przedstawienie jednowizytowego leczenia kanałowego oraz bezpośredniej odbudowy kompozytowej prawego pierwszego zęba trzonowego szczęki.

Pacjent zgłosił się do gabinetu w celu leczenia prawego pierwszego zęba trzonowego szczęki. Stwierdzono klinicznie widoczne wypełnienie tymczasowe i ubytek na powierzchni dystalnej. Brak widocznego stanu zapalnego tkanek miękkich. Brak dolegliwości, reakcja na perkusję pionową i poziomą ujemna. Brak reakcji na chlorek etylu.

Wykonano cyfrowe zdjęcie punktowe w technice kąta prostego. Zaplanowano jednowizytowe leczenie kanałowe wraz z bezpośrednim nakładem kompozytowym.

W znieczuleniu miejscowym zaizolowano pole zabiegowe za pomocą koferdamu Optidam. Usunięto wypełnienie tymczasowe, opracowano ubytek na powierzchni dystalnej, a także zredukowano guzek dystalny policzkowy i dystalny podniebienny o 2 mm w celu zmni...

Do góry