Aktualności naukowe

Receptory dla ACE2 w jamie ustnej – drogi transmisji SARS-CoV-2

Dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Głównym receptorem odpowiedzialnym za transmisję SARS-CoV-2 do komórek gospodarza jest enzym konwertujący angiotensynę II (ACE2 – angiotensin converting enzyme). Odgrywa on kluczową rolę w transmisji wirusa do komórek, zapoczątkowując rozprzestrzenianie się infekcji w komórkach nabłonka nosogardzieli. W jakich pozostałych tkankach ciała można ten receptor odnaleźć? Jak informuje zespół Xu i wsp., wysoką ekspresję ACE2 zidentyfikowano również w:

Do góry