Aktualności naukowe

Telemedyczny triage w czasach COVID-19

Dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Epidemie odmieniają życie każdego pokolenia. Ludzie zmuszeni są do ciągłego dostosowywania się do całkowicie nowej rzeczywistości w trakcie walki z niewidzialnym zagrożeniem. W przypadku COVID-19 adaptacja do nowych warunków życia została znacznie ułatwiona dzięki informatyzacji i dostępowi do internetu.

Od początku epidemii SARS-CoV-2 w Polsce to właśnie narzędzia angażujące zasoby komunikacji synchronicznej (online) i asynchronicznej (offline) stały się alternatywą kontaktu bezpośredniego. Uczelnie przeniosły się na platformy e-learningowe, w fi...

Do góry