Badania własne

Parafunkcje niezwarciowe i zaburzenia w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego wśród młodzieży

1Lek. dent. Karol Więcek

2Dr hab. med. prof. nadzw. Sebastian Kłosek

1 Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

kierownik: dr hab. med. prof. nadzw. Sebastian Kłosek

2 kierownik Zakładu Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji:

Lek. dent. Karol Więcek

Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Pomorska 251

92-213 Łódź

e-mail: karol.wiecek@gmail.com

Stres cywilizacyjny jest jedną z najczęstszych chorób XXI w., występującą głównie w krajach wysoko rozwiniętych, która dotyka w równym stopniu osoby dorosłe, dzieci i młodzież. W okresie dojrzewania stres jest związany głównie z okresem wchodzenia w dorosłe życie, nauką, egzaminami, wzrostem tempa życia oraz brakiem umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami.[1,2]

Różne ujęcia stresu

W ujęciu Lazarusa i Folkmann stres jest relacją pomiędzy jednostką i otoczeniem, w której dochodzi do oceny poznawczej zaistniałej sytuacji oraz podjęcia sposobu radzenia sobie z nią w taki sposób, kiedy organizm dąży do homeostazy i adaptuje się do warunków.[3]

Everly i Rosenfeld zaproponowali w latach 80. XX w. teorię, w myśl której stres to psychofizjologiczna reakcja na bodźce, obejmująca zależność między ciałem i psychiką. Reakcją na stres jest tutaj najczęściej pobudzenie psychofizjologiczne.[3]

Strelau określił stres jako stan, w którym jednostka doświadcza silnych negatywnych emocji z towarzyszącymi zmianami fizjologicznymi i biochemicznymi, spowodowany brakiem równowagi między postawionymi przed nią wymaganiami i brakiem możliwości poradzenia sobie z nimi.[3,4]

Rozładowanie stresu w obrębie narządu żucia

W obrębie narządu żucia rozładowanie lęku, niepokoju i napięcia następuje za pomocą parafunkcji.[5-7] Parafunkcje są to nieprawidłowe, bezcelowe, szkodliwe i utrwalone ruchy wykonywane nieświadomie w niekontrolowany sposób.

O parafunkcjach zwarciowych mówimy, gdy dochodzi do kontaktu między zębami przeciwstawnymi (np. zaciskanie lub zgrzytanie), a ich konsekwencją są starcia zębów, ubytki klinowe oraz uszkodzenia w obrębie szkliwa.

Parafunkcje niezwarciowe są charakterystyczne głównie dla dzieci i młodzieży, odbywają się bez kontaktu zębów przeciwstawnych.[7-9] Można do nich zaliczyć:

  • nagryzanie błony śluzowej warg i policzków,
  • napinanie policzków,
  • obgryzanie płytki paznokciowej i skórek wokół niej,
  • nagryzanie przedmiotów takich jak ołówki lub długopisy,
  • długie żucie gumy,
  • spożywanie twardych przekąsek, np. orzeszków, paluszków.[4,10]

Parafunkcje, oprócz powodowania dysfunkcji, przyczyniają się również do powstawania wad zgryzu. Należy zauważyć, że w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost częstości występowania parafunkcji we wszystkich grupach wiekowych, w tym u dzieci i młodzieży.[2]

Cel badania

Celem pracy jest określenie częstości występowania parafunkcji, zaburzeń w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ) oraz wad ortodontycznych wśród młodzieży w wieku 14-16 lat.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozładowanie stresu w obrębie narządu żucia

W obrębie narządu żucia rozładowanie lęku, niepokoju i napięcia następuje za pomocą parafunkcji.[5-7] Parafunkcje są to nieprawidłowe, bezcelowe, szkodliwe i utrwalone [...]

Materiały i metody

Badanie przeprowadzono w populacji uczniów w wieku 14-16 lat na terenie gimnazjów zlokalizowanych w Łodzi (teren miejski) oraz gminy Czarnocin (teren [...]

Wyniki badania

Nieprawidłowości w obrębie SSŻ po stronie prawej stwierdzono wśród 6,25 proc. chłopców i 20 proc. dziewcząt z terenu miejskiego oraz 5,88 [...]

Dyskusja

Zedler i wsp. w grupie wiekowej 12-14 lat uzyskali objawy akustyczne mierzone aparaturą w SSŻ u 82,3 proc. badanych, mimo braku [...]

Wnioski

Zaburzenia w obrębie SSŻ częściej pojawiały się w populacji żeńskiej, głównie w mieście. Nieprawidłowy tor prowadzenia żuchwy ujawniał się z większą [...]

Do góry