Chirurgia stomatologiczna

Martwak kostny żuchwy jako następstwo leczenia glikokortykosteroidami

Dr n. med. Aleksandra Jaroń1

Dr n. med. Olga Preuss1

Dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk1

Dr hab. med. Grzegorz Trybek2

1Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik: dr hab. med. Grzegorz Trybek

2kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Zdjęcia: autorów – archiwum prywatne (4),

przypadku – Zakład Chirurgii Stomatologicznej PUM w Szczecinie (12)

Adres do korespondencji:

Dr n. med. Aleksandra Jaroń

Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

al. Powstańców Wielkopolskich 72/18

70-111 Szczecin

tel. 91 466 17 36

e-mail: jaronola@gmail.com

Martwaki kostne są rzadko występującą patologią w obrębie kości szczękowych, powstającą w wyniku niedokrwienia tkanki kostnej. Wymagają wnikliwej analizy historii choroby oraz dokładnej diagnostyki klinicznej i radiologicznej pozwalającej na wprowadzenie leczenia.

Martwaki kostne (sekwestry) na zdjęciach pantomograficznych można zaobserwować jako wyraźne twory o znacznym wysyceniu. Otoczone są strefą zwiększonej przepuszczalności dla promieni rentgenowskich, która odpowiada warstwie ziarniny zwanej trumienką. Zmiany lokalizują się najczęściej po językowej stronie części zębodołowej żuchwy w okolicy zębów trzonowych. Towarzyszy im owrzodzenie błony śluzowej powyżej zmiany. Etiopatogeneza jest wieloczynnikowa:

  • immunologiczna,
  • urazowa,
  • farmakologiczna,
  • idiopatyczna.

Martwaki są rzadko występującą patologią w obrębie kości szczękowych.[1,2] Mogą być obserwowane w wyniku radionekrozy lub martwicy kości szczęk spowodowanej przyjmowaniem bisfosfonianów.[3] W literaturze opisywane są także przypadki osteonekrozy ż...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

Pacjent 55-letni zgłosił się do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z powodu występującej od około pół roku przetoki [...]

Podsumowanie

Martwaki kostne są rzadką zmianą patologiczną kości szczęk. Wymagają wnikliwej analizy historii choroby oraz dokładnej diagnostyki klinicznej i radiologicznej pozwalającej na [...]

Do góry