Materiałoznawstwo

Formówki sekcyjne i pierścieniowe w odbudowie ubytku klasy II wg Blacka

Lek. dent. Natalia Jakubowicz1
Dr hab. med. Iwona Tomaszewska2

1Stomatologia Tomaszewska

2Zakład Dydaktyki Medycznej, Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Adres do korespondencji:

Dr hab. med. Iwona Tomaszewska

Stomatologia Tomaszewska

al. Juliusza Słowackiego 58/4

30-004 Kraków

e-mail: im.tomaszewska@gmail.com

Postęp w materiałoznawstwie i technologii spowodował konieczność udoskonalenia systemów do odbudowy ubytków klasy II wg Blacka. Fundamentem w odbudowie ubytków na powierzchni stycznej jest odtworzenie anatomicznego i ścisłego punktu stycznego. W pracy przedstawiono istotę odbudowy punktu stycznego w zębach trzonowych i przedtrzonowych, ewolucję napinacza Tofflemire’a służącego do odbudowy ścian stycznych w zębach trzonowych oraz opis systemów pierścieniowych pierwszej i drugiej generacji.

Odbudowa ubytku powierzchni stycznej to codzienność w pracy lekarza dentysty. Przy odbudowie klasy II według Blacka największym wyzwaniem jest stworzenie ścisłego i anatomicznego punktu stycznego, który zapobiega przedostawaniu się pokarmu do przestrzeni międzyzębowych, chorobom przyzębia, migracji zębów oraz występowaniu próchnicy (ryc. 1, 2).[1] Prawidłowy punkt styczny jest niezbędny dla zachowania zdrowej brodawki międzyzębowej (ryc. 3, 4).[2] Uraz dziąsła można także zaobserwować, gdy na brodawkę międzyzębową zostanie wywołany zbyt duży nacisk przez nić dentystyczną podczas pokonywania oporu bardzo ścisłego punktu stycznego.[3] Przy odtwarzaniu ściany stycznej dwie cechy muszą być brane pod uwagę: ścisłość punktu stycznego oraz kontur jego powierzchni.[4] Siła kontaktu stycznego jest cechą indywidualną i zależy od cech danej osoby, rodzaju zęba oraz pory dnia.[5-7] Według wyników badań w tomografii komputerowej lepszy kształt ściany stycznej, spełniający wymogi morfologiczne i anatomiczne, uzyskuje się, wykorzystując formówki sekcyjne z pierścieniami, niż stosując formówki pierścieniowe ze standardowym napinaczem.[8,9]

Postęp w materiałoznawstwie i coraz większe oczekiwania estetyczne pacjentów doprowadziły do prawie całkowitego wyeliminowania amalgamatów i zastąpienia ich materiałami złożonymi. Odbudowując ubytek klasy II wg Blacka z użyciem amalgamatu, można u...

W ostatnich latach została stworzona alternatywa dla standardowych pasków i napinaczy Tofflemire’a. Stały się nią profilowane formówki częściowe i pierścienie, stanowiące kompletne systemy matrycowe. Ich prekursorami były separatory, które zostały...

Pierścienie pierwszej i drugiej generacji

Pierścienie można podzielić na dwie generacje: pierwszą i drugą. Obie rozsuwają zęby w zakresie ruchomości fizjologicznej, co pozwala na uzyskanie bardziej ścisłego punktu stycznego.[23] Technika osadzenia pierścienia w każdym z systemów jest podo...

Przykładami pierścieni należących do pierwszej generacji wykonanych ze stali nierdzewnej są:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pierścienie pierwszej i drugiej generacji

Pierścienie można podzielić na dwie generacje: pierwszą i drugą. Obie rozsuwają zęby w zakresie ruchomości fizjologicznej, co pozwala na uzyskanie bardziej [...]

Wnioski

Żaden z dotąd wynalezionych systemów i instrumentów nie daje w pełni satysfakcjonujących rezultatów w odbudowie punktu stycznego. Również sposób oceny kontaktu [...]

Do góry