Kontrola biologiczna procesu sterylizacji w gabinecie stomatologicznym

Dr n. med. Agnieszka Machul-Żwirbla,

kierownik laboratorium mikrobiologicznego Prolab

Zdjęcia: archiwum prywatne (3)

Adres do korespondencji:

Dr n. med. Agnieszka Machul-Żwirbla

Prolab Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Daliowa 4/LU8

30-612 Kraków

tel. 12 625 20 00, 507 064 968

e-mail: machul@pro-lab.pl

Gabinet stomatologiczny jest miejscem, w którym są przeprowadzane zabiegi o różnym stopniu inwazyjności. To tutaj z uwagi na bliski kontakt lekarza z pacjentem istnieje wysokie ryzyko zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi jak bakterie, wirusy czy grzyby. Te mikroorganizmy mogą być przenoszone drogą kropelkową, kontaktu bezpośredniego oraz krwiopochodną przez zanieczyszczone ręce personelu stomatologicznego, narzędzia stomatologiczne, sprzęt medyczny, zanieczyszczone powietrze i powierzchnie, wodę znajdującą się w unicie oraz powstający w czasie pracy narzędzi szybkoobrotowych aerozol wodny z zawieszonymi cząsteczkami krwi i wydzielin.

Wśród patogenów chorobotwórczych, które mogą być powodem infekcji nabytych u stomatologa, szczególnie niebezpieczne są wirusy, w tym: ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV – human immunodeficiency virus), wirus zapalenia wątroby typu B i C (HBV – hepatitis B virus, HCV – hepatitis C virus), wirus opryszczki (HSV – herpes simplex virus), wirus grypy (typ A, B, C) oraz koronawirus (SARS-CoV-2). Przyczyną zakażeń w gabinecie stomatologicznym jest często niewystarczająca znajomość podstawowych zasad dotyczących profilaktyki zakażeń, w tym zasad aseptyki i sterylizacji wśród personelu medycznego. W niniejszej pracy szczególną uwagę zwrócono na prawidłowość wykonywania biologicznej kontroli procesu sterylizacji w gabinecie stomatologicznym.

Sterylizacja w gabinecie stomatologicznym

Jedną z podstawowych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się czynników zakaźnych w gabinecie dentystycznym jest właściwa sterylizacja narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do zabiegów. Sterylizacja to proces, który polega na eliminacji wszystkich mikroorganizmów wywołujących choroby oraz ich przetrwalników. Większość urządzeń wykorzystywanych w placówkach medycznych jest wykonana z materiałów, które są stabilne termicznie. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi WHO, preferowaną metodą sterylizacji narzędzi i sprzętu odpornego na wysoką temperaturę jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu.[1] Aby uzyskać gwarancję sterylności instrumentów i urządzeń w gabinecie stomatologicznym, proces sterylizacji powinien podlegać szczegółowej kontroli. Zalecane są następujące sposoby monitorowania:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Sterylizacja w gabinecie stomatologicznym

Jedną z podstawowych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się czynników zakaźnych w gabinecie dentystycznym jest właściwa sterylizacja narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do zabiegów. [...]

Skład i właściwości biologicznego wskaźnika kontroli procesu sterylizacji

Najczęściej stosowanym testem biologicznym w gabinetach stomatologicznych jest Sporal A, czyli biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu. Ma [...]

Sposób użycia biologicznego wskaźnika kontroli procesu sterylizacji

W celu przeprowadzenia biologicznej kontroli procesu sterylizacji wskaźniki testowe trzeba umieścić w największych pakietach reprezentatywnych dla danego załadunku i włożyć do [...]

Hodowla w laboratorium mikrobiologicznym

Po dostarczeniu wskaźników do laboratorium mikrobiologicznego paski bibuły z torebek papierowo-foliowych są wyjmowane z zachowaniem warunków aseptycznych, a następnie umieszczane każdy [...]

Dokumentacja procesu sterylizacji

W każdym gabinecie stomatologicznym powinna być wyznaczona osoba odpowiedzialna za proces sterylizacji i związaną z nim dokumentację, co znacznie usprawnia pracę [...]

Podsumowanie

Proces sterylizacji w gabinecie stomatologicznym odgrywa kluczową rolę w profilaktyce zakażeń. Z tego względu musi podlegać szczegółowej kontroli. Rekomendowaną metodą monitorowania [...]
Do góry