Opis przypadku

Wolny przeszczep dziąsłowy w leczeniu płytkiego przedsionka jamy ustnej w żuchwie

Lek. dent. Adrian Jurek

Praktyka prywatna, BEST DENT Warszawa

Adres do korespondencji:

Lek. dent. Adrian Jurek

Praktyka prywatna, BEST DENT Warszawa

e-mail: jurek.adrian@gmail.com

Small adrian jurek opt

Lek. dent. Adrian Jurek

Mimo licznych, często wyszukanych technik z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej, wolny przeszczep dziąsłowy (FGG – free gingival graft) nadal jest uważany i stosowany jako złoty standard leczenia wad związanych z płytkim przedsionkiem jamy ustnej w żuchwie. Wiele lat obserwacji i doświadczeń autorów z całego świata potwierdzają jego skuteczność.

Small 9319

Do gabinetu zgłosiła się 32-letnia, ogólnie zdrowa kobieta skarżąca się na trudności z utrzymaniem higieny w okolicy dolnych siekaczy, często i szybko odkładający się na tych zębach kamień nazębny oraz dokuczliwą silną nadwrażliwość po jego usunięciu. W badaniu klinicznym stwierdzono:

  • recesje dziąsłowe III klasy wg Millera,
  • miejscowe zapalenie dziąseł,
  • kamień nazębny na siekaczach przyśrodkowych żuchwy wynikający z płytkiego przedsionka jamy ustnej, braku dziąsła rogowaciejącego oraz z pociągania dziąsła brzeżnego przez wysoko przyczepione wędzidełko wargi górnej (ryc. 1).

Metodą leczenia z wyboru w takich przypadkach jest wolny przeszczep dziąsłowy (FGG – free gingival graft). Polega ona na pobraniu skeratynizowanej tkanki łącznej wraz z nabłonkiem z jej pierwotnej lokalizacji (najczęściej z bocznej części podniebienia twardego) i umieszczeniu jej w innym miejscu objętym defektem kompleksu dziąsłowo-śluzówkowego.

Small 9318

Small 9427

Small 8850

Small 9869

Po zakończeniu fazy wstępnej, polegającej na profesjonalnym oczyszczeniu złogów nazębnych oraz indywidualnym instruktażu higienicznym (ryc. 2), zrobiono skan górnego łuku wraz z podniebieniem w celu wykonania ochronnej płytki (ryc. 3 – płytkę wykonała pracowania Artizmo Dental Lab). Mimo bardzo dobrej higieny, tydzień później, w dniu zabiegu, zaobserwowano niewielki stan zapalny dziąsła brzeżnego obu siekaczy przyśrodkowych (ryc. 4), potwierdzający szkodliwy wpływ pociągania wędzidełka wargi dolnej (ryc. 5).

Small 9314

Small 9315

Small 9926

Small 9958

Small 9312

Small 9311

Small 9310

Rozpoczęto procedurę FGG. Przygotowanie łoża objęło umiejscowione 1 mm dokoronowo względem połączenia szkliwno-cementowego (CEJ – cemento-enamel junction) trapezowate ciecięcie (ryc. 6), rozszczepienie częściowego płata odsłaniającego dehiscencję kostną (ryc. 7) oraz wyrównanie brzegów rany poprzez usunięcie wystających części błony śluzowej wyrostka mikronożyczkami (ryc. 8). Po wykonaniu pomiarów miejsca biorczego (ryc. 9) przygotowano i dopasowano szablon (ryc. 10, 11), za pomocą którego pobrano ze stoku podniebienia twardego przeszczep składający się z nabłonka i tkanki łącznej (ryc. 12). Przeszczep oczyszczono z tkanki tłuszczowej i wyrównano jego kontury. Miejsce pobrania zaopatrzono gąbką kolagenową oraz uprzednio przygotowaną płytką podniebienną.

Do góry