Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Mosto-podobny retainer Maryland w ortodoncji

dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Agenezja bocznych siekaczy w uzębieniu stałym występuje u 2% populacji – wynika ze statystyk zaprezentowanych w publikacji Kravitza i wsp. W przypadku pacjentów nastoletnich z brakami w uzębieniu na poziomie siekacza, leczenie jest trudne, m.in. ze względu na konieczność oczekiwania przez wiele lat, zanim będzie możliwe wprowadzenie implantu. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie retainera Hawleya (nazywanego w omawianym artykule flipperem), z nadbudowanym mostem. Retainer ten może być noszony przez pacjenta do czasu osiągnięcia dojrzałości układu kostno-szkieletowego. Flipper nie jest jednak jedynym rozwiązaniem – informuje Kravitz w swoim artykule naukowym.

Do góry