Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Wpływ leczenia periodontologicznego na stan zdrowia pacjentów z diabetes mellitus

dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Cukrzyca typu 2 (DMT2 – diabetes mellitus type 2) i zapalenie przyzębia są uznawane za blisko spokrewnione choroby niezakaźne (NCD – non-communicable disease). Jak tłumaczą Baeza i wsp., nieunormowana glikemia u pacjentów z cukrzycą wiąże się z powikłaniami mikro- i makronaczyniowymi. Dysfunkcja śródbłonka występująca u osób z niewłaściwą kontrolą glikemii jest związana m.in. z wysoką produkcją białka C-reaktywnego (CRP – C-reactive protein). Z biologicznego punktu widzenia CRP uczestniczy w procesie aterogennym. Jak wskazują wyniki badań naukowych, kontrola przewlekłych procesów zapalnych wywołanych zapaleniem przyzębia może zmniejszyć ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych u chorych na DMT2.

Do góry