Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Metale ciężkie w ściekach po zabiegach stomatologicznych

dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Jak podaje art. 10 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Euro-pejskiego i Rady UE 2017/852 z 17 maja 2017 r., od 1 stycznia 2019 r. zostały wprowadzone zasady bezpieczeństwa podczas pracy z wypełnieniami amalgamatowymi u pacjentów stomatologicznych. Zgodnie z rozporządzeniem „podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny, lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego albo zęby zawierające takie wypełnienia, mają obowiązek wyposażyć swoje miejsca pracy w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie”1. Zastosowanie się do tego przepisu ma na celu zmniejszenie zatruwania środowiska toksycznymi odpadami rtęci poprzez obniżenie ryzyka kontaminacji wody rtęcią i wejścia tego pierwiastka w obieg biologiczny, a tym samym dbałość o zachowanie zdrowia społeczeństwa.

Do góry