Program edukacyjny

Chirurgiczne leczenie rozległych synchronicznych torbieli korzeniowych obu szczęk z zastosowaniem PRF

dr hab. n. med. Grzegorz Trybek
dr n. med. Aleksandra Jaroń
dr n. med. Olga Preuss

Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Aleksandra Jaroń

Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72/18

70-111 Szczecin

tel. 91 466 17 36

email: jaronola@gmail.com

  • Charakterystyka torbieli korzeniowych, sposobów rozpoznania, metod diagnostycznych, różnicowania oraz leczenia
  • Opis przypadku pacjenta z torbielami korzeniowymi obu szczęk
  • Zaopatrzenie ubytku kostnego po wyłuszczeniu zmiany o dużych rozmiarach autogenną fibryną bogatopłytkową (PRF)

Torbiel korzeniowa to najczęściej występująca zmiana w obrębie kości szczękowych. Bardzo często jest wykrywana dopiero przypadkowo, na zdjęciu radiologicznym, ponieważ przez długi czas rozwija się bezobjawowo1. Wykazuje predylekcję płciową, może dotyczyć pacjentów w każdym wieku, jednak najczęściej jest rozpoznawana u mężczyzn pomiędzy 3 a 6 dekadą życia. W 60% przypadków torbiele korzeniowe rozwijają się w żuchwie2. W badaniach radiologicznych jest obserwowana jako regularne przejaśnienie, które pozostaje najczęściej w kontakcie z korzeniem zęba3. Rozległe torbiele o znacznych wymiarach mogą powodować rozdęcie wyrostka zębodołowego. Metodą leczenia z wyboru jest jednoetapowe chirurgiczne wyłuszczenie zmian, a także kontrola histopatologiczna4. Wyłuszczenie zmiany o dużych rozmiarach powoduje powstanie ubytku kostnego, który można zaopatrzyć m.in. autogenną fibryną bogatopłytkową (PRF – platelet rich fibrin). PRF wpływa pozytywnie na przebieg okresu pooperacyjnego m.in. poprzez zmniejszenie dolegliwości bólowych, wspomaganie gojenia się tkanek oraz przyspieszenie proliferacji komórek5,6.

Torbiel korzeniowa – patogeneza

Powstanie torbieli korzeniowej jest związane z obecnością komórek nabłonkowych Massaleza, które są pozostałością pochewki Hertwiga i znajdują się w ozębnej objętej stanem zapalnym spowodowanym martwicą miazgi zęba przyczynowego. Rozwój torbieli obejmuje 3 fazy:

  • inicjacji, czyli tworzenia ziarniniaka okołowierzchołkowego
  • tworzenia torbieli
  • wzrostu torbieli.

Obraz kliniczny

Ukryty, bezobjawowy przez długi czas rozwój torbieli korzeniowej bywa powodem niebolesnego wygórowania kości. W przypadku szczęki wygórowanie to może powstać od strony policzkowej/wargowej, a także podniebiennej wyrostka zębodołowego. Jeśli chodzi...

W przypadku dużych zaniedbań higienicznych i złego stanu uzębienia pacjenta może dojść do wielomiejscowego występowania torbieli korzeniowych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obraz radiologiczny

Na zdjęciach RTG torbiel jest widoczna jako okrągłe przejaśnienie otoczone obwódką osteosklerotyczną, połączoną z blaszką zbitą zębodołu zęba przyczynowego. W przypadku zakażenia torbieli [...]

Różnicowanie

Torbiel korzeniową należy różnicować przede wszystkim z ziarniniakami okołowierzchołkowymi. Ze względu na podobny obraz morfologiczny, przy różnicowaniu należy wziąć pod uwagę także [...]

Leczenie

Leczenie torbieli kostnych obejmuje następujące metody (ryc. 2) 2:

Podsumowanie

Torbiel korzeniowa jest najczęstszą torbielą kości szczękowych. Przez długi czas rozwija się bezobjawowo, nie dając bólu i z tego względu najczęściej jest wykrywana [...]

Do góry