Edukacja

Związki fluoru niezmiennie istotne w profilaktyce dentystycznej

dr n. med. Ksymena Staroń-Irla
dr n. med. Irena Zalewska
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Śląski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr n. med. Ksymena Staroń-Irla

Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Śląski Uniwersytet Medyczny

pl. Akademicki 17 41-902 Bytom

tel. 32 282 79 42

e-mail: martatanasiewicz@sum.edu.pl

 

  • Przedstawienie znaczenia związków fluoru w profilaktyce dentystycznej z uwzględnieniem ich wpływu na twarde tkanki zęba
  • Alternatywne metody remineralizacji

Fluor jest pierwiastkiem, którego wpływ na zmniejszenie frekwencji i intensywności próchnicy został należycie udowodniony w licznych badaniach doświadczalnych oraz klinicznych. W środowisku jamy ustnej jony fluorkowe moderują i ograniczają rozwój próchnicy poprzez mechanizmy:

  • hamowania demineralizacji
  • wzmożenia remineralizacji (przy stężeniu fluoru w ślinie powyżej wartości 0,03  ppm)
  • obniżania wzrostu, a także zwalniania metabolizmu bakterii próchnicotwórczych.

Kości i zęby to szczególne odmiany tkanki łącznej, o wysokiej zawartości składników mineralnych (60-80% suchej masy kości). Podstawowym minerałem budulcowym zębów jest fosforan wapnia, występujący głównie w postaci kryształów hydroksyapatytu. Bardzo istotną cechą hydroksyapatytu szkliwa jest zdolność wymiany jonów z otoczeniem, przy czym szczególnie łatwo wymianie ulega jon hydroksylowy OH- na jon fluorkowy F-. Tak wzmocnione szkliwo (zawierające kryształy fluorohydroksyapatytu) wykazuje większą odporność na działanie kwasów produkowanych przez obecne w płytce nazębnej bakterie próchnicotwórcze1-7.

Sposób dystrybucji fluoru do szkliwa jest determinowany stężeniem fluoru w środowisku bezpośrednio otaczającym ząb. Częsty kontakt szkliwa z niskimi stężeniami fluorków (poniżej 100 ppm) przyczynia się do powstawania stabilnej rezerwy fluoru w postaci fluorohydroksyapatytu. Fluor w wyższych stężeniach (powyżej 100 ppm) powoduje powstawanie na powierzchni szkliwa warstwy nierozpuszczalnego fluorku wapnia Ca2F, który staje się rezerwuarem fluoru przez dłuższy czas6,7.

Spadek pH w otoczeniu zęba przyspiesza uwalnianie jonu fluorkowego z fluorku wapnia i wbudowywanie go w siatkę krystaliczną apatytów. Niska podaż fluoru (poniżej 50 ppm) oraz pH bliskie obojętnemu powodują zahamowanie procesu wychwytywania fluoru przez szkliwo. Fluor, oprócz właściwości wzmacniających szkliwo, wykazuje również działanie bakteriostatyczne5.

Kariostatyczne oddziaływanie fluoru na twarde tkanki zębów

W kariostatycznym oddziaływaniu fluoru na twarde tkanki zębów można wyróżnić okresy:

  • przed wyrznięciem – w trakcie formowania szkliwa (fluor dostarczany drogą endogenną)
  • po wyrznięciu – podczas dojrzewania szkliwa do 25 r.ż. (fluor dostarczany głównie drogą egzogenną)
  • w przebiegu procesu próchnicowego (fluor dostarczany drogą egzogenną).

Działanie fluoru w czasie przed wyrznięciem zęba wpływa na pierwotną mineralizację organicznej matrycy i przederupcyjne dojrzewanie szkliwa.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kariostatyczne oddziaływanie fluoru na twarde tkanki zębów

W kariostatycznym oddziaływaniu fluoru na twarde tkanki zębów można wyróżnić okresy:

Suplementacja fluoru

Wielokrotnie podejmowano próbę oszacowania ilości dziennie spożywanych fluorków przez człowieka stosującego przemienną dietę. Na terenach ze śladową ilością fluoru w wodzie [...]

Metody fluoryzacji

Zalecana metoda fluoryzacji powinna być:

Profilaktyka fluorkowa endogenna bierna

W Polsce najrzetelniejsze obserwacje uzyskano z Wrocławia i Strzelina, gdzie metodę fluoryzacji endogennej poprzez fluorowanie wody prowadzono od 28 listopada 1967 r. [...]

Profilaktyka fluorkowa endogenna czynna

Czynną metodą fluoryzacji endogennej jest podawanie tabletek lub kropli z NaF. Ten rodzaj profilaktyki przynosi redukcję próchnicy do 40%, pod warunkiem [...]

Profilaktyka fluorkowa egzogenna

Fluoryzacja egzogenna (kontaktowa) wspomaga, a często wypiera, fluoryzację endogenną i polega na działaniu preparatami zawierającymi związki fluoru bezpośrednio na powierzchnię zębów. [...]

Ekspozycja na fluor

Dowiedziono naturalnej obecności związków fluoru w wodzie i niektórych pokarmach, zwłaszcza przetworzonych. Do emisji fluoru dochodzi w procesach przemysłowych i energetycznych, [...]

Fluor w organizmie – metabolizm

Szybkość i ilość wydalanego fluoru jest wskaźnikiem jego ilości dostarczanej do organizmu. Uważa się, że w ciągu 24 godz. z moczem ulega [...]

Toksyczność fluoru

Do zatruć fluorem dochodzi głównie przypadkowo, podczas nieumyślnego przedawkowania środków do profilaktyki fluorkowej lub suplementów diety. Ofiarami tych zatruć są głównie [...]

Alternatywne metody remineralizacji

Alternatywę dla preparatów fluoru stanowią nowe sposoby remineralizacji, z zastosowaniem fosfopeptydu kazeiny (CPP – caseine phosphopeptide) lub bioaktywnego szkła.

Podsumowanie

Wyniki badań publikowanych w piśmiennictwie międzynarodowym upoważniają do wysunięcia wniosków, że mechanizm działania związków fluoru jest niezwykle korzystny w odniesieniu do [...]

Do góry