Edukacja

Wybrane stany przedrakowe jamy ustnej

Marek Wroński1
Jakub Rydzak1
Justyna Duda-Wrońska2
Andrea Musiolik3
dr n. med. Ksymena Staroń-Irla1

1Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Śląski Uniwersytet Medyczny

2Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, kierunek lekarski, rok VI

3Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, kierunek analityka medyczna, rok V

Adres do korespondencji:

dr n. med. Ksymena Staroń-Irla

Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Śląski Uniwersytet Medyczny

pl. Akademicki 17

41-902 Bytom

tel. 32 282 79 42

  • Omówienie wybranych stanów przedrakowych jamy ustnej oraz przedstawienie ich obrazu klinicznego, objawów i zalecanego leczenia
  • Zwrócenie uwagi na konieczność przeprowadzenia kompleksowego badania jamy ustnej, ze stanem błony śluzowej włącznie

Stomatologia jest działem medycyny zajmującym się schorzeniami w obrębie jamy ustnej. Zdarza się, że lekarze dentyści pomijają przeprowadzenie kompleksowego badania tego rejonu, ze stanem błony śluzowej włącznie, skupiając uwagę na aktualnej dolegliwości, z którą zgłasza się pacjent, bądź na samym uzębieniu. Sami pacjenci nie zdają sobie sprawy, iż nawet niewłaściwie dopasowana proteza zębowa lub przewlekły stan zapalny błony śluzowej jamy ustnej będący wynikiem nieodpowiedniej higieny mogą prowadzić do rozwoju nowotworu w tym obszarze. Powszechne jest przekonanie, iż tego rodzaju nowotwory dotyczą tylko nałogowych palaczy tytoniu i osób nadużywających alkoholu. Niewątpliwie należą oni do grupy podwyższonego ryzyka, jednak patologiczne zmiany w obrębie warg, języka i całej błony śluzowej jamy ustnej mogą wystąpić u każdego.

Nieleczone zmiany patologiczne błony śluzowej z czasem mogą ulec zezłośliwieniu. Nowotwory złośliwe jamy ustnej, wargi i gardła stanowią 4% wszystkich nowotworów złośliwych u mężczyzn i 1% u kobiet, a liczba nowych zachorowań z roku na rok wzrasta. W Polsce częstość zgonów z powodu tych nowotworów znacznie przewyższa przeciętną dla krajów europejskich (2,7 razy więcej u mężczyzn i 1,7 razy więcej u kobiet)1. Pomimo łatwego dostępu do obszaru jamy ustnej, nowotwory te są często wykrywane w zaawansowanym stadium, co uniemożliwia przeprowadzenie skutecznego leczenia2. Stomatolog, przeprowadzając szczegółowe badanie, może jako pierwszy wykryć zmiany nowotworowe lub stany przedrakowe w jamie ustnej, a tym samym zapobiec progresji choroby już w jej wczesnym stadium.

Do najważniejszych stanów przedrakowych należą:

  • leukoplakia
  • liszaj płaski
  • przewlekła kandydoza przerostowa
  • brodawczakowatość
  • erytroplakia
  • zapalenie warg
  • zespół Plummera-Vinsona.

Leukoplakia

Leukoplakia (rogowacenie białe) (ryc. 1, 2), zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – World Health Organization), oznacza białą plamę lub tarczkę, której nie można usunąć przez pocieranie, ani klinicznie i histologicznie zakwalifikować jako inne schorzenie. Jest ona najpowszechniej występującym stanem przedrakowym jamy ustnej3. Częstość występowania leukoplakii w populacji określa się na 3%, z czego 5-25% może ulec transformacji nowotworowej do raka płaskonabłonkowego. Rogowacenie białe może wystąpić w każdym wieku, jednak najczęściej dotyczy osób między 40 a 70 r.ż. Dwukrotnie częściej dotyka mężczyzn4. Głównym czynnikiem ryzyka pojawienia się leukoplakii jest palenie tytoniu – u palaczy występuje aż 6 razy częściej5. Pozostałe czynniki to:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Liszaj płaski

Przewlekła kandydoza przerostowa

Przewlekła kandydoza przerostowa (chronic hyperplastic candidosis), zwana także leukoplakią drożdżakową, uwidacznia się w obrębie jamy ustnej jako biała zmiana na błonie śluzowej [...]

Brodawczakowatość jamy ustnej

Mnogie zmiany brodawczakowate w jamie ustnej spotyka się niezwykle rzadko. Rozwojowi brodawczakowatości jamy ustnej (papillomatosis) sprzyja immunoniekompetentność chorych zakażonych wirusem brodawczaka ludzkiego [...]

Erytroplakia

Erytroplakia jest to zmiana określana jako odpowiednik leukoplakii koloru czerwonego, co zgodnie z definicją WHO oznacza czerwoną plamę, która nie może być [...]

Zapalenie warg (cheilitis)

W codziennej praktyce każdy lekarz może spotkać się z różnymi stanami zapalnymi w obrębie warg, z czego niektóre mogą stanowić punkt wyjścia transformacji nowotworowej. Wyróżniamy: [...]

Zespół Plummera-Vinsona

Zespół Plummera-Vinsona to choroba o niewyjaśnionej etiologii, która częściej dotyczy młodych kobiet. Prawdopodobnie powstaje na podłożu autoimmunologicznym i jest związana z obecnością ektopowej błony [...]

Podsumowanie

Trzeba podkreślić, że profilaktyka nowotworów jamy ustnej jest bardzo ważna. Rozpoznanie i leczenie stanów przedrakowych spełnia w niej istotną rolę. Dokładna obserwacja oraz [...]

Do góry