Rekomendacje

Tomografia stożkowa w endodoncji

prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres do korespondencji:

prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Chodźki 6

20-093 Lublin

tel. 81 528 79 72

e-mail: radiologia.stomatologiczna@umlub.pl

  • Aktualne wskazania do wykonywania badań CBCT w endodoncji według stanowisk międzynarodowych towarzystw naukowych
  • Przedstawienie konieczności opisywania badań radiologicznych przez lekarzy

Tomografia stożkowa (CBCT – cone-beam computed tomography) ma bardzo szerokie zastosowanie w stomatologii, w tym podczas leczenia kanałowego.

W poprzednim artykule na temat zastosowania CBCT w radiologii („MTS” 07-08 2020, str. 41 „Tomografia stożkowa w praktyce stomatologicznej”) zostały przedstawione podstawowe informacje dotyczące tomografii stożkowej oraz wymieniono pokrótce wskazania do wykonywania tych badań. W kolejnych odcinkach będą omówione bardziej szczegółowo wskazania w różnych dziedzinach stomatologii. Na początek będzie to endodoncja. W związku z tym, że jest to ważny dział stomatologii, a tomografia stożkowa ma bardzo duże znaczenie w diagnostyce endodontycznej, liczne towarzystwa naukowe opublikowały wytyczne poświęcone temu zagadnieniu. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione aktualne wskazania do wykonywania badań CBCT w endodoncji według stanowisk Amerykańskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej1, Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej2 oraz Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego3.

W endodoncji ma zastosowanie jedynie badanie o wysokiej rozdzielczości i małym polu obrazowania (<5 cm), gdyż dzięki temu uzyskujemy wyższą rozdzielczość przestrzenną, a jednocześnie minimalizujemy dawkę efektywną promieniowania jonizującego. Parametry ekspozycji muszą być dostosowane do każdego pacjenta indywidualnie (anatomia, istniejące wypełnienia) i jego potrzeb diagnostycznych. Jakość obrazowania, a tym samym ilość uzyskanych informacji diagnostycznych, są odmienne dla różnych aparatów CBCT, a wyniki badań naukowych dotyczą konkretnych urządzeń i niekoniecznie można je przenosić na inne tomografy stożkowe.

Należy pamiętać o obecności artefaktów w obrazie, jako ważnym czynniku ograniczającym jakość badania oraz ilość uzyskiwanych informacji diagnostycznych, zwłaszcza gdy w jamie ustnej są obecne silnie cieniujące obiekty. Podczas ekspozycji pozycja p...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Konieczność opisywania badań radiologicznych – obowiązek prawny

Nie wszyscy lekarze dentyści mają świadomość, że w Polsce istnieje obowiązek prawny opisywania badań CBCT, podobnie jak innych badań przy użyciu promieniowania [...]

Wskazania do CBCT w endodoncji

Jeśli chodzi o wskazania do wykonania tomografii stożkowej w endodoncji, na początku należy zaznaczyć, że mimo coraz większej dostępności CBCT, zdjęcia wewnątrzustne nadal [...]

Inne wskazania do diagnostyki CBCT

Jeśli chodzi o diagnostykę zmian okołowierzchołkowych, to również w tym przypadku tomografia stożkowa nie jest aktualnie uznawana za metodę z wyboru w ich wykrywaniu. Podstawowym [...]

Podsumowanie

Chociaż aktualnie tomografia stożkowa nie jest badaniem z wyboru we wszystkich przypadkach leczenia endodontycznego, to wskazania do jej stosowania są już szerokie, [...]

Do góry