Przegląd piśmiennictwa

Aktualne odpowiedzi na ponadczasowe pytania

lek. dent. Joanna Kowalik-Piętka

Dentis NZOZ Joanna Gronek-Ludynia, Opole

Adres do korespondencji:

lek. dent. Joanna Kowalik-Piętka

e-mail: joannakowalik9@gmail.com

  • Stomatologia zachowawcza – częste pytania pacjentów
  • Elementy składowe dobrej i trwałej współpracy z pacjentem

Dopasowanie koloru wypełnienia

Dobór koloru wypełnienia w odcinku przednim bywa prawdziwym wyzwaniem. Wyboru odcienia powinniśmy dokonać w ciągu kilku minut, zanim ząb ulegnie odwodnieniu. Suliman i wsp. w swoich najnowszych badaniach sugerują, że kolor powinien być wybrany już w ciągu pierwszej minuty od momentu izolacji zęba. Nawet tak krótki czas może być wystarczający, by postępująca dehydratacja zaburzyła ocenę odcienia tkanek twardych1.

Niekiedy należy poprosić pacjenta o cierpliwość w ocenie dopasowania koloru wypełnienia. Uważa się, że proces ponownego nawodnienia tkanek zęba może zająć nawet 24-48 godz2. Wedle danych sprzed niemal 20 lat podstawowe wartości barwy zęba są odzyskiwane już po 30 min od czasu usunięcia koferdamu3. Późniejsze badanie udowodniło jednak, iż z oceną dopasowania koloru należy się wstrzymać dłużej niż 30 min od czasu zaprzestania izolacji lub nawet do kolejnej wizyty4. Trzeba przy tym pamiętać o indywidualnych cechach osobniczych, takich jak np. zredukowana ilość wydzielanej śliny, która może determinować dłuższy czas nawodnienia zęba. Powyższe dane z piśmiennictwa wskazują, iż zagadnienie to wymaga dalszej naukowej analizy.

Dolegliwości po leczeniu zachowawczym

Dysponujemy wieloma metodami zapobiegania nadwrażliwości pozabiegowej. Zwracamy uwagę na ostrość wierteł, obfite chłodzenie wodne w trakcie preparacji ubytku, dbamy o szczegóły podczas przeprowadzania procesu adhezji. Czy mimo zastosowania wszystkich środków zapobiegawczych możemy się spotkać z nadwrażliwością po leczeniu ubytków niesięgających miazgi zęba?

Badanie przeprowadzone przez Tardem i wsp., w którym analizowano 295 wypełnień kompozytowych wykonanych za pomocą współczesnych technik, wskazuje na niską częstość występowania nadwrażliwości pozabiegowej. Wśród 12 przypadków wystąpienia nadwrażli...

Oczywiste jest, że wystąpienie nadwrażliwości koresponduje z większą głębokością ubytku – w omawianym badaniu wrażliwość dotyczyła ubytków głębszych niż 4 mm5. Minimalną grubość zębiny pozostałej na dnie ubytku, która zabezpiecza przed uszkodzenie...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przebarwianie się wypełnień kompozytowych

Przebarwianie się wypełnienia zależy od wielu czynników, w tym m.in.:

Przewidywana trwałość wypełnienia

Na trwałość odbudowy wpływa szereg aspektów, będących sumą czynników stojących po stronie lekarza dentysty i warunków napotkanych w danym przypadku klinicznym. [...]

Podsumowanie

Precyzyjne odpowiedzi na pytania pacjentów oraz dokładne przewidywanie losów wykonanych prac bywają niemożliwe. Warto jednak w rozmowie z osobami zgłaszającymi się [...]

Do góry