Artykuł poglądowy

Zespół zdrętwiałego podbródka – definicja, przyczyny, diagnostyka

lek. Dariusz Dziubek1
lek. dent. Karolina Dziubek2

1Oddział Neurologii z Oddziałem Udarowym, Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała koło Rzeszowa

2Primadent Dental Clinic, Rzeszów

Adres do korespondencji:

lek. Dariusz Dziubek

e-mail: dariusz.dziubek@gmail.com

tel.: 605 457 999

 • Charakterystyka zespołu zdrętwiałego podbródka (NCS – numb chin syndrome)
 • Omówienie diagnostyki różnicowej z uwzględnieniem konieczności wykluczenia choroby nowotworowej
 • Przedstawienie przyczyn i sposobów leczenia NCS

Zespół zdrętwiałego podbródka (NCS – numb chin syndrome)1 jest neuropatią czuciową nerwu bródkowego (mental nerve) objawiającą się połowiczymi parestezjami i niedoczulicą (rzadko bólem) w obrębie brody i wargi dolnej2-4. Diagnostyka różnicowa obejmuje wiele jednostek chorobowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemowych nowotworów złośliwych4,5. Pacjenci z zespołem zdrętwiałego podbródka w pierwszej kolejności zgłaszają się do lekarza dentysty, upatrując źródło dolegliwości w przyczynach stomatologicznych. Po wykluczeniu patologii w obrębie jamy ustnej, dalsza diagnostyka powinna odbywać się w warunkach szpitalnych w trybie pilnym.

Anatomia nerwu bródkowego

Nerw bródkowy jest jedną z końcowych gałęzi nerwu zębodołowego dolnego (inferior alveolar nerve), który jest odgałęzieniem nerwu żuchwowego (mandibular nerve, V3), czyli jednej z trzech głównych gałęzi nerwu trójdzielnego (trigeminal nerve)5-7. Nerw bródkowy (jako bezpośrednie przedłużenie nerwu zębodołowego dolnego) opuszcza kanał żuchwy przez otwór bródkowy, ukazując się na zewnętrznej powierzchni trzonu żuchwy i dzieląc na trzy gałęzie (ryc. 1). Zawiera włókna czuciowe unerwiające ipsilateralnie skórę okolicy bródkowej, skórę i błonę śluzową połowy wargi dolnej oraz błonę śluzową wargowej powierzchni dziąseł8,9.

Etiologia, objawy, przyczyny

NCS po raz pierwszy został opisany przez Charlesa Bella w 1830 r. u pacjentki z rozsianym rakiem sutka, która przypadkowo zauważyła, że w trakcie spożywania napojów czuje dotyk kubka tylko na połowie ust. W badaniu fizykalnym stwierdzono u niej pa...

 • rak gruczołu sutkowego (40,4%)
 • chłoniaki (20,5%)
 • rak gruczołu krokowego (6,6%)
 • białaczki (5,1%) (tab. 2)10,14.

Należy pamiętać, że NCS niekiedy może być również objawem innych chorób ogólnoustrojowych (choć rzadko jako izolowany objaw), takich jak m.in.:

 • cukrzyca
 • stwardnienie rozsiane
 • kolagenozy
 • infekcje itp. (tab. 1),

dlatego niezbędne jest przeprowadzenie szerokiej, interdyscyplinarnej diagnostyki10,14.

Patomechanizm

Neuropatia nerwu bródkowego może być spowodowana przez wiele różnych czynników, m.in. jatrogenne (mechaniczne) uszkodzenie nerwu w trakcie miejscowej anestezji lub zabiegów w obrębie jamy ustnej, proces zapalny w obrębie żuchwy, demielinizacyjne u...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

Diagnostyka zespołu zdrętwiałego podbródka jest szeroka, czasochłonna i niekiedy kosztowna. Podstawę stanowi zebranie szczegółowego wywiadu, obejmującego: okoliczności i dynamikę wystąpienia dolegliwości, choroby współistniejące [...]

Rokowanie

W przypadkach, gdy zespół zdrętwiałego podbródka wynika z przyczyn stomatologicznych, rokowanie jest z reguły dobre, a objawy mogą się wycofać, jeśli zostanie usunięta przyczyna pierwotna [...]

Podsumowanie

Najważniejsze wnioski:

Do góry