Dla skuteczności dekontaminacji tytanowej powierzchni implantu wykonano także piaskowanie 14-mikronowym piaskiem Air Flow Plus na bazie erytrytolu i z dodatkiem chloroheksydyny (ryc. 6). Bazowano na opracowaniach naukowych, które podają informacje o zmniejszeniu klinicznych objawów stanu zapalnego wokół wszczepu po piaskowaniu tym preparatem9.

Small ryc 6 opt

Rycina 6. Oczyszczanie implantu – piaskowanie

Następnie tak przygotowaną, oczyszczoną powierzchnię wszczepu (ryc. 7) poddano zabiegom regeneracyjnym. Wykonano augmentację z użyciem biomateriału kościozastępczego Cerabone oraz pobrano krew pacjentki i wykorzystano materiał autogenny w postaci membrany z fibryny bogatopłytkowej (PRF – platelet rich fibrin), który miał przyspieszyć angiogenezę, stymulować aktywność osteoblastów i fibroblastów oraz wpłynąć na szybszy i efektywniejszy proces gojenia, wspomagając regenerację tkanki kostnej i tkanek miękkich10. Augmentację wykonano za pomocą sticky bone – biomateriału kościozastępczego połączonego z fibryną w postaci płynnej (iPRF), natomiast fibrynę w postaci żelowej (aPRF) ustabilizowano na śrubie gojącej, która zabezpieczała ranę pozabiegową (ryc. 7-10).

Small ryc 7 opt

Rycina 7. Oczyszczona powierzchnia implantu

Small ryc 8 opt

Rycina 8. Sticky bone

Small ryc 9 opt

Rycina 9. Aplikacja biomateriałów w okolicę implantu

Small ryc 10 opt

Rycina 10. Śruba gojąca wraz z aPRF

Ranę zaszyto, używając materiału szewnego monofilamentowego nieresorbowalnego 5-0. Zastosowano szwy krzyżowe i węzełkowe (ryc. 11A, B).

  • Small 14942
  • Small 14985

Rycina 11A, B. Szycie pozabiegowe – widok z przodu (A) i widok z boku (B)

Wykonano małoobrazkowe zdjęcie RTG, aby skontrolować wykonaną odbudowę kości i pozycję zastosowanych biomateriałów (ryc. 12).

Small ryc 12 opt

Rycina 12. Zdjęcie RTG po zabiegu regeneracyjnym

Umówiono wizytę kontrolną po 7 dniach od zabiegu. Na czas gojenia zalecono płukanie 0,1% dwuglukonianem chloroheksydyny oraz kontynuację antybiotykoterapii. Po 7 dniach odnotowano przebiegające bez komplikacji gojenie rany pozabiegowej (ryc. 13, 14), a po 10 dniach szwy zdjęto.

Small ryc 13 opt

Rycina 13. Gojenie rany 7 dni po zabiegu, widok z boku

Small ryc 14 opt

Rycina 14. Gojenie rany 7 dni po zabiegu, widok z góry

Po miesiącu od przeprowadzenia zabiegu pacjentka przyszła na wizytę kontrolną, podczas której wykonano małoobrazkowe zdjęcie kontrolne RTG oceniające skuteczność przeprowadzonej regeneracji tkanki kostnej (ryc. 15). W obrazie RTG widoczna była bardzo dobra integracja biomateriałów z kością pacjentki, a stan tkanek miękkich dookoła implantu również wskazywał, że gojenie przebiegło prawidłowo.

Do góry