Opis przypadku

Leczenie kanałowe pierwszego przedtrzonowca szczęki o nietypowej budowie anatomicznej

lek. dent. Kinga Drobińska1
dr n. med. Katarzyna Olczak2

1Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Instytut Stomatologii

2Zakład Endodoncji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. dent. Kinga Drobińska

e-mail: kinga_jaskulska94@wp.pl

  • Opis leczenia kanałowego pierwszego górnego przedtrzonowca (ząb 24) o nietypowej anatomii: z trzema korzeniami i trzema kanałami
  • Zwrócenie uwagi na zmienność w budowie morfologicznej zębów przedtrzonowych, będącą wyzwaniem dla klinicysty, oraz na możliwość obecności niewykrytych dodatkowych kanałów i korzeni, co stanowi główną przyczynę niepowodzenia leczenia endodontycznego

Rutynowa procedura leczenia endodontycznego może często prowadzić do niewłaściwego postępowania. Każdy ząb należy traktować w sposób indywidualny i dokładnie przestudiować jego budowę anatomiczną. Podawane w podręcznikach liczby kanałów w danym zębie to tylko pewne sugestie, które są określone na podstawie największej częstotliwości ich występowania. Pomocne w ustaleniu faktycznej liczby kanałów mogą być zdjęcia RTG lub RVG, a także − coraz częściej wykorzystywane − badanie tomograficzne wiązki stożkowej (obrazowanie wolumetryczne, CBCT – cone beam computed tomography). Tomografia w bardzo precyzyjny sposób pozwala na poznanie budowy zęba. Zdarza się, że niestandardową liczbę kanałów sugeruje nietypowy wygląd korony, której budowa może znajdować odzwierciedlenie w wewnętrznej budowie zęba. Pierwszym etapem rozpoczynającym leczenie endodontyczne, zaraz po postawieniu diagnozy, jest właściwa trepanacja komory. Uzyskanie odpowiedniego dostępu do jamy zęba jest niezwykle ważne i niezbędne do przeprowadzenia dalszych procedur. Sugerowanie się takimi wskazówkami jak: ciemne dno komory, przebieg ciemnych linii rozwojowych łączących ujścia kanałów, a także pienienie się podchlorynu w miejscach, gdzie znajdują się ujścia, w znacznym stopniu ułatwia odnalezienie wszystkich kanałów. Niezwykle pomocne bywa również użycie powiększenia z wykorzystaniem mikroskopu czy lup stomatologicznych.

Celem pracy jest opis leczenia kanałowego pierwszego górnego przedtrzonowca (ząb 24) o nietypowej anatomii: z trzema korzeniami i trzema kanałami.

Opis przypadku

Pacjent w wieku 26 lat zgłosił się z do Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego (ISUM) w Łodzi z powodu bólu zęba 24. W badaniu podmiotowym poinformował o okresowym ćmiącym bólu, nasilającym się przy nagryzaniu. Badanie przedmiotowe wykazało głęboki ubytek klasy II wg klasyfikacji Blacka na powierzchni okluzyjnej i dystalnej, brak reakcji na chlorek etylu oraz ból przy perkusji pionowej i poziomej. Wykonano badanie dodatkowe w postaci zdjęcia RTG, na którym nie stwierdzono przejaśnienia w okolicy korzeni zęba 24.

Z dokumentacji medycznej wynikało, że pacjent półtora roku wcześniej był leczony w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej ISUM w Łodzi z powodu głębokiego ubytku w zębie 24. Stwierdzono wówczas osłabioną reakcję na nawiercanie. Podczas leczenia zacho...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Wnikliwa analiza budowy zęba przed rozpoczęciem leczenia jest niezwykle istotna, aby uniknąć ewentualnych komplikacji i niepowodzenia terapii. Ma to szczególne znaczenie [...]

Podsumowanie

Dostępne obecnie metody diagnostyki pozwalają na odpowiednie przygotowanie się do przeprowadzenia zabiegu stomatologicznego. Należy bardzo dokładnie analizować zdjęcia RTG, a także [...]

Do góry