Dermatologia po Dyplomie Nr 02 (marzec) / 2010

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2010
Alergologia
Immunodermatologia
Onkologia
Choroby infekcyjne
Choroby przenoszone drogą płciową
Psychodermatologia i świąd