Dermatologia po Dyplomie Nr 03 (maj) / 2015

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2015
Aktualności
Najnowsze badania
Standardy postępowania
Dążymy do celu
Aktualne poglądy
Opis przypadku
Charakterystyczne objawy
Praktyka kliniczna
Okiem prawnika