Dermatologia po Dyplomie Nr 02 (marzec) / 2017

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2017
Aktualności
Najnowsze badania
Felieton
Praktyka kliniczna
Od stomatologa dla dermatologów
Aktualne poglądy
Opis przypadku
Okiem patomorfologa
Nowości
Dla pacjenta