Czy posłowie lekarze nie zdradzą lekarzy?

Bezwzględne więzienie za nieumyślne spowodowanie śmierci zniesione jeszcze w lipcu.

– Starania o cofnięcie negatywnych skutków nowelizacji art. 155 Kodeksu karnego zaczynają przynosić pierwsze efekty – poinformował prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
Naczelna Rada Lekarska zdecydowanie skrytykowała nowelizację art. 155 Kodeksu karnego z 16 maja, która zwiększa zagrożenie karne za przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci do wymiaru od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
W praktyce zmiana ta uniemożliwia wymierzenie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej stosowania. Za nieumyślne spowodowanie śmierci lekarze byliby karani karą bezwzględnego więzienia.
NRL interweniowała w tej sprawie w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Zdrowia oraz u Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
– W dniu dzisiejszym uzyskałem potwierdzenie, że nasze argumenty przedstawione na spotkaniu, które wspólnie z wiceprezesem NRL Krzysztofem Madejem odbyłem z wiceministrem sprawiedliwości z panem Marcinem Warchołem oraz wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim, zostały przez stronę rządową uznane za przekonujące – informuje prof. Matyja.
Na posiedzeniu 18 czerwca Rada Ministrów przychyliła się do poglądu, że należy obniżyć zarówno dolną, jak i górną granicę zagrożenia karą za ten typ przestępstwa, tak aby nie zamykać możliwości orzekania wobec lekarzy skazanych za nieumyślne spowodowanie śmierci kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz aby nie odbierać sądowi możliwości orzekania wobec lekarzy zamiast pozbawienia wolności łagodniejszych kar, tj. grzywny lub ograniczenia wolności. – Proponowany przez stronę rządową nowy wymiar kary za przestępstwo z art. 155 Kodeksu karnego będzie wynosił od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, co pozwoli zrealizować oba powyższe postulaty, tj. warunkowo zawiesić wykonanie tej kary i wymierzyć wobec lekarza karę grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności – informuje prof. Matyja. – Zapowiedziano, że autopoprawka dotycząca zmiany art. 155 Kodeksu karnego zostanie zgłoszona w trakcie prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, która wedle naszych informacji będzie procedowana w Sejmie jeszcze w lipcu tego roku – dodał.
Prezes NRL zapowiedział, że samorząd lekarski będzie bardzo uważnie przyglądać się pracom parlamentarnym i w szczególności liczy na to, że wszyscy posłowie będący lekarzami poprą wyczekiwane przez środowisko lekarskie zmiany.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować