Marian Banaś zbada, czy wyceny w pediatrii są odpowiednie

OZZL domaga się kontroli NIK

Wycenami świadczeń zdrowotnych udzielanych przez uniwersyteckie szpitale dziecięce w Polsce powinna czym prędzej zająć się Najwyższa Izba Kontroli – uważa OZZL, który wystąpił do NIK o kontrolę w tej sprawie.
Wniosek ma bezpośredni związek z sytuacją w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu. Wypowiedzenia z pracy złożyło ponad 70 lekarzy tego szpitala, protestując przeciwko warunkom, które określili jako zagrożenie dla zdrowia i życia chorych. W ich ocenie spowodowane jest to zbyt niską wyceną przez NFZ świadczeń udzielanych przez szpital. W rezultacie im więcej świadczeń udziela szpital, tym większe ponosi straty. – To może motywować do ograniczania udzielania niektórych świadczeń chorym dzieciom. Dodatkowo dyrektorzy, zmuszeni do podejmowania nadzwyczajnych oszczędności, dokonują ich najczęściej przez redukcję zatrudnienia, co powoduje, że jakość opieki medycznej obniża się – twierdzi Krzysztof Bukiel z OZZL.
Związkowiec zwraca uwagę, że brak personelu medycznego sprzyja również popełnianiu błędów przez przepracowany personel i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa chorych.
Finalnie w Prokocimiu zawarto porozumienie, dzięki czemu część lekarzy wycofała wypowiedzenia. Jednak postulat dotyczący wycen wciąż nie został spełniony.
Według OZZL, stawki NFZ nie są problemem lokalnym szpitala w Prokocimiu, ale ogólnopolskim, dotyczącym wszystkich uniwersyteckich szpitali dziecięcych w kraju.
Lekarze z tych placówek interweniowali w Ministerstwie Zdrowia już w roku 2018, tworząc w tym celu Porozumienie Lekarzy USD. – Podjęte wówczas rozmowy, z udziałem także dyrektorów szpitali, zostały szybko przez ministra zdrowia zarzucone, co tylko pogłębiło trudną sytuację tych szpitali i ich pacjentów – przypomina OZZL.
Dlatego lekarze uniwersyteckich szpitali dziecięcych w Polsce wezwali 2 grudnia 2021 roku ministra zdrowia i prezesa NFZ do podwyższenia wyceny świadczeń zdrowotnych udzielanych przez te placówki. W ocenie ministra zdrowia i przedstawicieli Funduszu, sytuacja finansowa dziecięcych szpitali uniwersyteckich w Polsce jest coraz lepsza, a w ostatnich latach poprawiła się wycena świadczeń.
Według OZZL konieczna jest obiektywna ocena, która ze stron sporu ma rację w kwestii wycen: lekarze i dyrektor USD w Krakowie, czy ministerstwo zdrowia i NFZ. – Nie chodzi tutaj o czyjekolwiek zwycięstwo w sporze, ale o podjęcie właściwych działań, których celem jest zdrowie i życie małych pacjentów leczonych przez te szpitale – dodaje Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować