Słowo wstępne

Słowo wstępne

dr hab. n. med. Mariusz Frączek, Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo, drogie Koleżanki i Koledzy!

Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer „Chirurgii po Dyplomie”.

Dołożyliśmy wiele starań, aby nie zawieść Państwa oczekiwań i poprosiliśmy o przygotowanie artykułów obejmujących różnorodne zagadnienia chirurgiczne.

Któż z nas, chirurgów, nie miał problemów z chorym krwawiącym do przewodu pokarmowego. Już w momencie przyjęcia do szpitala, jeśli nie stwierdza się objawów niestabilności hemodynamicznej, pojawia się dylemat – czy chory ma być przyjęty na oddział chorób wewnętrznych czy na oddział chirurgiczny? Jeśli chory nie jest stabilny pod względem hemodynamicznym, rozpoczynamy czynności resuscytacyjne, poprzedzające nawet ustalenie źródła krwawienia. Dalej postępujemy zgodnie z sytuacją kliniczną. Rozwój endoskopii zabiegowej sprawił, że już dawno przestała być ona jedynie elementem diagnostyki. Przyzwyczailiśmy się już do skutecznych metod tamowania krwawienia. Jednocześnie powszechność działań endoskopowych sprawia, że decyzja o operacji ratującej życie bywa podejmowana, w moim przekonaniu, zbyt późno. Artykuł o tych i innych problemach wynikających z krwawienia do przewodu pokarmowego przygotował dr n. med. Mirosław Szura.

Jak wynika z moich danych, około 15% chorych leczonych w klinikach i na oddziałach województwa mazowieckiego to chorzy onkologiczni. Można przypuszczać, że podobne statystyki dotyczą innych województw. Zatem przekazanie aktualnej wiedzy o nowotworach jest jednym z priorytetów „Chirurgii po Dyplomie”. W tym wydaniu swoją wiedzą z zakresu żołądkowo-jelitowo-trzustkowych nowotworów neuroendokrynnych dzieli się z nami prof. Jarosław B. Ćwikła ze swoim zespołem.

Zwracam także Państwa uwagę na artykuł zespołu pod kierunkiem prof. Aleksandra Sieronia poruszający temat diagnostyki fotodynamicznej i autofluorescencyjnej nowotworów. Wykorzystanie tych technik umożliwia zarówno wczesne wykrycie choroby, jak i ocenę wyników leczenia. Odsyłam jednocześnie do kolejnych numerów „Chirurgii po Dyplomie”, w których Pan Profesor podzieli się z Państwem wiedzą na temat leczenia za pomocą terapii fotodynamicznej.

Kolejnym praktycznym problemem jest leczenie chorych, u których rozpoznano przetokę trzustkową. Zainteresowanych tym problemem odsyłam do artykułu doc. Macieja Słodkowskiego i dr. n. med. Marka Wrońskiego.

Poczynając od lutowego numeru, wprowadziliśmy nową płaszczyznę edukacji. Znakomity prawnik – mec. Radosław Tymiński – wprowadza nas w zagadnienia odpowiedzialności zawodowej lekarza; omawia konkretne problemy, które z punktu widzenia logiki lekarskiej wydają się oczywiste, ale na sali rozpraw nabierają innego kolorytu, nie zawsze zgodnego z oczekiwaniami zespołu leczącego.

Mam nadzieję, że zawarte w bieżącym numerze „Chirurgii po Dyplomie” prace wzbudzą Państwa zainteresowanie i pozwolą nie tylko usystematyzować Państwa wiedzę, lecz także wzbogacić ją o nowe zagadnienia.

Interesującej lektury.

Do góry