Słowo wstępne

Słowo wstępne

dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Redaktor Naczelny

Small fr%c4%85czek mariusz nowy opt

dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Powoli zbliżamy się do połowy roku od wprowadzenia przez Ministra Zdrowia tzw. pakietu onkologicznego. Komplet ustaw miał ułatwić dostęp do diagnostyki i leczenia chorym na nowotwór. Czy w istocie tak się stało? Z jednej strony lekarze w większości narzekają na wprowadzone zmiany, wskazując na niedofinansowanie procedur i nadmierne zbiurokratyzowanie towarzyszące działaniom lekarskim. Z drugiej strony zniesienie limitów na diagnozowanie i leczenie raka to postulat od dawna przedstawiany przez środowiska lekarskie w Polsce. Wydaje się, że podstawowy problem jak zwykle tkwi w finansach. Zakończenie półrocza pozwoli na wnikliwą ocenę działania pakietu i być może umożliwi zmiany logistyczne upraszczające zasady postępowania z chorym. Niestety, nie liczyłbym na zmianę poziomu finansowania, co może okazać się kluczowym elementem funkcjonowania nowego systemu.

Rodzajem wartości dodanej towarzyszącej wprowadzeniu i ocenie pakietu onkologicznego jest sama dyskusja i wzrost świadomości onkologicznej wśród Polek i Polaków. Mam nadzieję, że ta wiedza doprowadzi nie tylko do krytyki systemu, lecz także do rozwoju szeroko rozumianej profilaktyki nowotworów.

Powszechne wprowadzenie technik małoinwazyjnych w chirurgii pęcherzyka żółciowego ma prawie same zalety i nieliczne wady. Do tych ostatnich należą jatrogenne urazy dróg żółciowych, które zdarzają się prawie dwa razy częściej w porównaniu z klasycznymi, otwartymi operacjami. Co robić w sytuacji urazu drogi żółciowej, jak diagnozować i jak leczyć – na te pytania odpowiada dr n. med. Piotr Remiszewski z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM.

Trudno znaleźć w Polsce oddział chirurgiczny, w którym nie wykonuje się operacji z powodu przepuklin. Według rejestru NFZ na terenie kraju wykonywanych jest co najmniej 30 tysięcy operacji w każdym roku. Przy tak dużej skali zabiegów zrozumiała jest duża liczba operacji naprawczych. O sposobach wykonywania operacji naprawczych przepuklin brzusznych napisał dr hab. n. med. Maciej Śmietański.

Dr hab. n. med. Jacek Sobocki przygotował dla Państwa artykuł na temat błędów popełnianych w leczeniu żywieniowym chorego na oddziale chirurgicznym. Praca ta oparta jest na własnym doświadczeniu i krytycznej analizie chorych przysyłanych do Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WUM z całej Polski.

Gastrostomia zakładana metodami endoskopowymi stała się powszechnie stosowanym sposobem leczenia u chorych z upośledzonymi możliwościami odżywiania drogą doustną. Wskazania i praktyczne metody zakładania gastrostomii opracował dla Państwa dr n. med. Dariusz Kąkol.

Gwałtowny rozwój technik małoinwazyjnych stawia przed współczesnym chirurgiem dodatkowe wyzwania. Laparoskopowa appendektomia ma już swoją historię, niemniej wciąż nie jest powszechnie przyjętą metodą. O wadach i zaletach wycięcia wyrostka robaczkowego metodami małoinwazyjnymi możecie Państwo przeczytać w artykule prof. Macieja Michalika.

Zachęcam również do odwiedzenia naszego kącika prawnego – w aktualnym numerze o możliwych konfliktach przełożonych niebędących lekarzami z personelem medycznym.

Interesującej lektury.

Do góry