Chirurgia po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2015

Spis treści

03/2015
Słowo wstępne
Chirurgia dróg żółciowych
Przepukliny brzuszne
Postępowanie okołooperacyjne
Leczenie żywieniowe w chirurgii
Chirurgia żołądka
Chirurgia wyrostka robaczkowego
Chirurg w sądzie