Chirurgia po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2015

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2015
Słowo wstępne
Chirurgia dróg żółciowych
Przepukliny brzuszne
Postępowanie okołooperacyjne
Leczenie żywieniowe w chirurgii
Chirurgia żołądka
Chirurgia wyrostka robaczkowego
Chirurg w sądzie