Postępowanie okołooperacyjne

Problemy z pacjentem uzależnionym od alkoholu w okresie okołooperacyjnym

lek. Aniela Głowacz

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie

Adres do korespondencji: lek. Aniela Głowacz, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa.

Pacjent po nadużyciu alkoholu często zachowuje się agresywnie, uniemożliwiając podanie leków czy zaopatrzenie obrażeń. Jak postępować w takiej sytuacji?

Według danych statystycznych w Polsce od alkoholu jest uzależnionych 8,4% mężczyzn i 1,6% kobiet. Szacuje się, że 95-97% alkoholików to osoby normalnie funkcjonujące w społeczeństwie, pracujące i mające rodziny, a tylko 3-5% to ludzie z tzw. marginesu. Alkoholizm nieleczony jest chorobą zagrażającą życiu. Bez leczenia alkoholik żyje krócej o 10-15 lat. Alkoholicy często giną śmiercią tragiczną: w wypadkach samochodowych, wskutek samobójstwa, zabójstwa, w czasie bijatyk lub w wyniku utonięcia.

Lekarz zajmujący się pacjentem uzależnionym od alkoholu w okresie okołooperacyjnym może zetknąć się z następującymi problemami:

  • agresja i brak zgody na leczenie
  • choroby somatyczne: niewydolność serca, wątroby, zaburzenia krzepnięcia
  • zespół abstynencyjny.

Wpływ alkoholu na organizm

Alkohol działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, a jego behawioralny efekt dający wrażenie pobudzenia jest rezultatem depresji szlaków hamujących. Przewlekłe nadużywanie alkoholu wywołuje neuropatię, objawiającą się zaburzeniami czucia w kończynach dolnych oraz osłabieniem mięśni kończyn. Alkohol działa również depresyjnie na układ krążenia i układ oddechowy. Przewlekłe nadużywanie alkoholu prowadzi do rozwoju nadciśnienia tętniczego, może również być przyczyną rozwoju kardiomiopatii z nadciśnieniem płucnym, prawokomorowej niewydolności serca i zaburzeń rytmu (migotanie przedsionków i dodatkowe skurcze komorowe).

Zarówno ostre, jak i przewlekłe spożywanie alkoholu opóźnia opróżnianie żołądka i zmniejsza napięcie dolnego zwieracza przełyku, co zwiększa ryzyko zachłyśnięcia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wpływ alkoholu na organizm

Alkohol działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, a jego behawioralny efekt dający wrażenie pobudzenia jest rezultatem depresji szlaków hamujących. Przewlekłe nadużywanie alkoholu [...]

Przyczyny hospitalizacji

Najczęściej osoba pod wpływem alkoholu trafia do szpitala z powodu urazu: wypadku komunikacyjnego, upadku z wysokości, pobicia.

Pacjent uzależniony od alkoholu w okresie okołooperacyjnym

Pacjenci przewlekle nadużywający alkoholu trafiają do szpitala trzeźwi, w związku z koniecznością wykonania operacji. Są to pacjenci:

Przygotowanie do operacji i problemy w okresie okołooperacyjnym

W przypadku osób przewlekle nadużywających alkoholu przed zabiegiem operacyjnym należy dokładnie ocenić stan układu krążenia, szczególnie pod kątem zaburzeń rytmu serca i kardiomiopatii. [...]

Interakcje alkoholu z lekami

Typowa interakcja między alkoholem a lekiem obejmuje kilka różnych procesów. Jednorazowa dawka alkoholu w wyniku rywalizacji o enzymy metabolizujące może zahamować przemianę leku, co [...]

Zespół abstynencyjny

Zespół abstynencyjny jest stanem zaburzeń somatycznych i psychicznych wynikających z nagłego odstawienia alkoholu. Objawy mogą być nieznaczne – od niewielkiego niepokoju z nudnościami, zawrotami [...]
Do góry