Chirurgia po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2015

Spis treści

05/2015
Słowo wstępne
Chirurgia naczyń
Szkolenie chirurgów
Chirurgia jamy brzusznej
Żywienie w okresie okołooperacyjnym
Chirurgia urazowa
Chirurgia naczyń
Postępowanie okołooperacyjne
Chirurg w sądzie