Już 23 września (środa) drugie bezpłatne spotkanie Akademia Pediatry 2020! WEŹ UDZIAŁ >


Chirurgia po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2015

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2015
Słowo wstępne
Chirurgia naczyń
Szkolenie chirurgów
Chirurgia jamy brzusznej
Żywienie w okresie okołooperacyjnym
Chirurgia urazowa
Chirurgia naczyń
Postępowanie okołooperacyjne
Chirurg w sądzie