Podsumowanie

Chorzy z przypadkowo rozpoznanym w preparacie histopatologicznym rakiem pęcherzyka żółciowego T1b, T2, T3 wymagają reoperacji. Przed reoperacją konieczne jest wykonanie badań obrazowych (USG, TK, NMR, czasem PET) i/lub diagnostycznej laparoskopii (w przypadku guzów T3). Im guz rozpoznany przed reoperacją jest większy (cecha T), tym częściej w czasie reoperacji znajdowany jest rak i tym gorsze przeżycie.

Resekcja loży pęcherzyka żółciowego i limfadenektomia więzadła wątrobowo-dwunastniczego poprawiają przeżycie chorych na wczesnego raka pęcherzyka żółciowego. Rutynowe poszerzanie limfadenektomii i wycinanie blizn po trokarach nie są wskazane.

Rozleglejsze resekcje wątroby i/lub wycięcie pozawątrobowych dróg żółciowych są zalecane w wybranych przypadkach zaawansowanego raka, ale bez przerzutów odległych, pod warunkiem że możliwe jest wykonanie resekcji R0.

Do góry