Chirurgia po Dyplomie Nr 04 (sierpień) / 2016

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2016
Słowo wstępne
Nowości
Jak ja to robię
Chirurgia endokrynologiczna
Chirurgia onkologiczna
Chirurg w sądzie