Opis przypadku

Samoistne pęknięcie śledziony jako rzadkie powikłanie ostrego zapalenia trzustki

lek. Justyna Smaga

lek. Bartosz W. Kowalski

lek. Witold K. Trybowski

dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł

prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II WL WUM

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek, Szpital Czerniakowski, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa. Telefon: +48 22 31 86 391. E-mail: mariusz.fracz@gmail.com

Opis przypadku

Do Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II WL WUM w trybie przyspieszonym został przyjęty 68-letni mężczyzna z powodu bólów brzucha. Wykonane przed miesiącem badanie tomografii komputerowej w trakcie hospitalizacji na Oddziale Chorób Wewnętrznych ujawniło przetokę pęcherzykowo-jelitową oraz zmiany wskazujące na nawracające przewlekłe zapalenie trzustki (ryc. 1).

Diagnostyka i leczenie

W badaniach laboratoryjnych przy przyjęciu chorego do kliniki stwierdzono: leukopenię 1,20 K/μl [N: 4,0-10,0], CRP 6,509 mg/dl [N: <0,5], niedokrwistość normocytarną [HGB 10,30 g/dl, MCV 81,0 fl] oraz biochemiczne wykładniki zapalenia trzustki [amylaza 222 j./l; lipaza 245,4 j./l].

Przedmiotowo wyczuwalny bolesny opór w nadbrzuszu i w okolicy podżebrowej prawej.

Wykonano ponownie tomografię komputerową jamy brzusznej i miednicy ze środkiem kontrastowym, w której oprócz przetoki stwierdzono znacznie powiększoną śledzionę (ryc. 2). W związku z podejrzeniem choroby rozrostowej układu krwiotwórczego wysunięty...

Po otwarciu jamy otrzewnej stwierdzono treść ropną w okolicy okołopęcherzykowej, po usunięciu której potwierdzono istnienie przetoki pęcherzykowo-okrężniczej. Po usunięciu pęcherzyka żółciowego zaopatrzono otwór w ścianie jelita grubego. Zakres op...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

KOMENTARZ

Samoistne pęknięcie śledziony po raz pierwszy zostało opisane przez Frieslebena prawie 100 lat temu.1 Najczęściej jest ono wynikiem miejscowego rozrostu nowotworowego [...]

Do góry