Chirurgia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2018

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Opieka okołooperacyjna
Chirurgia naczyń
Opis przypadku
Chirurg w sądzie
Dla pacjenta