Przypadek kliniczny

Niedrożność jelita grubego z powodu rzekomej polipowatości w przebiegu WZJG

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii Szpitala Solec, Warszawa

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii, Szpital Solec, ul. Solec 93, 00-382 Warszawa; e-mail: prof.bielecki@gmail.com

Opis przypadku

Na Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii Szpitala Solec w Warszawie przyjęto pacjenta z powodu krytycznego zwężenia poprzecznicy. Od 2010 roku chory był leczony zachowawczo (mesalazyną, budezonidem, azatiopryną) z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG). Chorobę rozpoznano na podstawie objawów klinicznych (takich jak: bóle brzucha, liczne biegunki, >10 wypróżnień w ciągu doby zawartością jelitową z domieszką śluzu i krwi, okresowo podwyższona ciepłota ciała), badania kolonoskopowego (które wykazało: zmiany chorobowe w całym jelicie grubym, przekrwioną błonę śluzową odbytnicy, obrzękniętą, niewidoczną siatkę naczyniową, krwawienie kontaktowe oraz błonę śluzową pokrytą warstwą śluzu i krwi) oraz badania histopatologicznego.

Od 2 miesięcy mężczyzna ma nasilające się objawy zaburzenia pasażu jelitowego w postaci zatrzymania gazów, trudności w oddawaniu stolca, wzdęcia brzucha oraz coraz częstszych kurczowych bólów brzucha i wymiotów. W badaniu tomografii komputerowej (TK) brzucha stwierdzono obraz niedrożności jelita grubego, pogrubienie ściany prawej połowy okrężnicy i nieregularne zarysy błony śluzowej w lewej połowie okrężnicy. W badaniu endoskopowym obraz był jak w WZJG, nie dało się przejść endoskopem przez poprzecznicę z powodu obecności dużych polipowatych zmian w połowie jej długości. W badaniu histologicznym bioptatów błony śluzowej pobranych podczas ostatniej kolonoskopii patolog opisywał obecność rozsianych ognisk dysplazji lekkiego stopnia.

Podczas badania klinicznego w momencie przyjęcia chorego na oddział stwierdzono wzdęcie brzucha, wyczuwalny opór w śródbrzuszu, perystaltykę jelit o cechach perystaltyki przeszkodowej i bolesność w okolicy prawego podżebrza w trakcie badania ręką.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Badanie histopatologiczne preparatu chirurgicznego

Fragment jelita grubego o długości 70 cm z fragmentem jelita krętego o długości 3 cm i wyrostkiem robaczkowym o długości 6 cm. W odległości 11 cm od [...]

Omówienie

Pseudopolipy w nieswoistych zapaleniach jelit (NZJ) powstają u 10-20% chorych.1 Są one morfologicznym wynikiem hiperplastycznego gojenia się ostrego zapalenia w przebiegu WZJG. Pseudopolipy mogą [...]
Do góry