Pojedyncze prace dokumentują efektywność osocza bogatopłytkowego (PRP – platelet rich plasma) w leczeniu łysienia androgenowego. In vitro PRP indukuje proliferację komórek brodawki mieszka i zapobiega indukcji apoptozy przez wzrost Akt i ekspresji Bcl-2. Ma wpływ na komórki nabłonka i różnicowanie komórek pnia w mieszku włosowym poprzez regulację β-kateniny. Zwiększona ekspresja czynnika wzrostu fibroblastów 7 (FGF-7) determinuje wydłużenie anagenu29. PRP stymuluje proliferację komórek wyniosłości i uwalnianie Ki-67. Ma działanie przeciwzapalne poprzez supresję cytokin zapalnych29. Wśród działań niepożądanych raportowano ból, obrzęk, łysienie telogenowe i bliznowaciejące oraz trichodynię.

Lasery niskoenergetyczne

FDA zarejestrowała leczenie laserami niskoenergetycznymi (LLLT – low level laser therapy) w leczeniu AGA/FAGA. Skuteczność tej terapii opiera się na mechanizmie tzw. paradoksalnej hipertrychozy wywołanej poprzez stymulację produkcji trifosforanu adenozyny i wpływ na mitochondrialny łańcuch oddechowy29. LLLT powoduje odrost włosów i zwiększa grubość łodyg. Do działań niepożądanych należą suchość owłosionej skóry głowy, świąd, zaburzenia czucia.

Inne metody

Postuluje się także możliwość wykorzystania mikronakłuwania w terapii łysienia androgenowego. Technika polega na tworzeniu mikroperforacji na skórze głowy w celu uzyskania kontrolowanego uszkodzenia i uwalniania endogennych czynników wzrostu, które stymulują wzrost włosów.

Satysfakcjonującym dla pacjentów zabiegiem jest przeszczepienie włosów. Obecnie podstawową techniką jest przeszczep pojedynczej jednostki włosowo-łojowej pobieranej z okolicy donorowej (potylica) w okolice z wyraźnym przerzedzeniem włosów. Czasami w celu uzyskania optymalnych wyników wymagane jest kilka zabiegów. Po przeszczepieniu włosów pacjenci powinni kontynuować leczenie farmakologiczne.

Podsumowanie

Łysienie androgenowe jest częstą niebliznowaciejącą przyczyną wypadania włosów. Dla wielu pacjentów choroba stanowi duże obciążenie i znacząco obniża ich jakość życia. Istotne jest wczesne rozpoznawanie łysienia androgenowego oraz wdrażanie optymalnego leczenia, aby zahamować nieodwracalną miniaturyzację mieszków włosowych będącą kluczowym zjawiskiem patogenetycznym w rozwoju choroby.

Do góry