Lekarze muszą zdawać sobie sprawę z tego, że pacjenci uważają suplementy za „naturalne”, ale mogą nie wiedzieć, że zawierają one aktywne składniki chemiczne wykazujące aktywność farmakologiczną i mogą wywoływać działania niepożądane i interakcje lekowe. Do FDA zgłoszono wiele przypadków działań niepożądanych wynikających ze stosowania suplementów i wiele takich preparatów zostało wycofanych.11,12 Co więcej, nie wykazano jednoznacznie, aby suplementy zmniejszały chorobowość i umieralność związaną z cukrzycą lub chorobami współistniejącymi. Prowadzonych jest jednak wiele badań dotyczących tych zagadnień i dlatego ważne jest, aby klinicyści zachowywali obiektywizm i na bieżąco czerpali informacje w tych kwestiach.

Do góry