Od redakcji

prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, SUM w Zabrzu

Diabetologia po Dyplomie 2014;11(2): 1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Przedwakacyjny numer Diabetologii po Dyplomie rozpoczynamy od artykułu poświęconego insulinoterapii w cukrzycy typu 2. Autorzy dokonali przeglądu dostępnych preparatów insuliny oraz przeanalizowali dokładnie aktualne wytyczne American Diabetes Association (ADA), wspólne stanowisko ADA i European Association for the Study of Diabetes (EASD) oraz rekomendacje American Association of Clinical Endocrinologists pod kątem insulinoterapii w cukrzycy typu 2. Szczególny nacisk położono na zasady dawkowania insuliny i to, na ile w tym względzie są nam pomocne wytyczne. Odpowiedź jest raczej zaskakująca. Zachęcam do lektury!

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi to nierzadki problem u chorych na cukrzycę. Na ile problemy te wynikają z neuropatii obwodowej, a na ile są konsekwencją zaburzeń funkcji błędnika, dowiemy się z następnego artykułu.

Jakie są wyniki intensyfikacji leczenia doustnego cukrzycy typu 2 za pomocą przedstawiciela nowej grupy leków, inhibitora kotransportera sodowo-glukozowego typu 2 – kanagliflozyny, informuje nas artykuł omawiający rezultaty opublikowanych niedawno badań w czasopismach LancetDiabetologia.

Czy alkohol szkodzi, czy nam dobrze służy? Należałoby pewnie odpowiedzieć: to zależy od ilości. A jak to się przedstawia w badaniu Blomstera opublikowanym w majowym numerze Diabetes Care, relacjonuje prof. J. Drzewoski.

Epidemia otyłości stała się faktem. Nadwaga i otyłość dotyczą łącznie już ponad 50% dorosłych Polaków. Jaki jest w tym udział cukru dodawanego do pożywienia? Ciekawy dwugłos na temat sprawczej roli cukru pozwoli wyrobić nam sobie na ten temat zdanie, szczególnie że zbliża się czas wzmożonego orzeźwiania się wszechobecnymi słodzonymi napojami.

Numer jak zwykle kończymy opisem ciekawego przypadku, tym razem na temat intensyfikacji doustnego leczenia cukrzycy typu 2.

Życzę ciekawej lektury!

Do góry