Od redakcji

Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, SUM w Zabrzu

Diabetologia po Dyplomie 2014;11(3): 1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Powakacyjny numer Diabetologii po Dyplomie w przeważającej części poświęcamy farmakoterapii cukrzycy typu 2. Rozpoczynamy od artykułu omawiającego nowe leki, tj. zarówno te, które dopiero co weszły do praktyki klinicznej, jak agoniści receptora GLP-1 czy inhibitory SGLT-2, jak i unowocześnienia tych od dawna obecnych na rynku, tu za przykład może posłużyć nowy preparat metforminy New Met o opóźnionym uwalnianiu, jak również te będące w trakcie badań klinicznych, o zupełnie nowych mechanizmach działania, np. skierowanych na hamowanie szlaków zapalnych, antagonistach receptora glukagonu czy aktywatorach glukokinazy. Czas pokaże, które z badanych leków wejdą do praktyki klinicznej, jedno można powiedzieć na pewno: różnorodność badanych leków jest bardzo duża.

Zanim leki te wejdą do praktyki, muszą przejść przez cały proces rejestracyjny. Ciekawe spojrzenie na regulacje Agencji ds. Żywności i Leków w kwestii oceny ryzyka sercowo-naczyniowego nowo wprowadzanych leków przeciwcukrzycowych przedstawia kolejny artykuł.

Następne dwa artykuły traktują o praktyce klinicznej z punktu widzenia obowiązujących wytycznych i przejścia od algorytmów do spersonalizowanego leczenia cukrzycy. Przedstawiona ciekawa skala punktowa może nam ułatwić wyznaczanie celów terapeutycznych.

O korzyściach sercowo-naczyniowych agonistów receptora GLP-1 przekonuje nas niezwykle sugestywnie prof. J. Drzewoski. Z kolei potrzeba uwzględniania niewydolności serca w badaniach nad inhibitorami dipeptydylopeptydazy typu 4 jest tematem następnego artykułu.

Na koniec przedstawiamy jak zwykle ciekawe przypadki kliniczne – jeden dotyczący układowej reakcji alergicznej na insulinę, a drugi ciężkiej hipertriglicerydemii będącej przyczyną kwasicy metabolicznej u chorego z ciężką insulinoopornością.

Życzę ciekawej lektury!

Do góry