Pytania do eksperta

Cele nie ulegną zmianie

O perspektywach i planach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na najbliższe cztery lata z nowym prezesem prof. dr. hab. med. Maciejem Małeckim rozmawia Ryszard Sterczyński.

DpD: W jakim stanie przejmuje pan PTD?


Maciej Małecki:
Nasz okręt miał bardzo dobrego kapitana – prof. Leszka Czupryniaka, a także świetnie pracujący zarząd. Towarzystwo było aktywne, jego rola rosła, a głos był dobrze słyszalny na różnych forach w kraju i za granicą. PTD działało w sposób transparentny pod względem finansowym i organizacyjnym.


DpD: Jakie będą w takim razie cele nowego kierownictwa?

M.M. Towarzystwo powinno kontynuować strategiczne kierunki poprzedniej kadencji. Nie jest tak, że z kadencji na kadencję cele powinny być zmieniane. Wprost przeciwnie. Tak dużą organizację jak PTD powinna cechować ciągłość działania i długotermino...

Do góry