Opis przypadku

Cukrzyca ciążowa – niedoceniany problem medycyny matczyno-płodowej

prof. dr. hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

dr n. med. Urszula Mantaj

Klinika Rozrodczości, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji: prof. dr. hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska, Klinika Rozrodczości, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ul. Polna 33, 60-535 Poznań, tel. 61 8419302; 501 276060, e-mail: klinrozrod@gpsk.um.poznan.pl

  • Powikłania w cukrzycy ciążowej o charakterze fetopatii cukrzycowej i porodu przedwczesnego
  • Konieczność przeprowadzenia badań ultrasonograficznych w kierunku gestational diabetes mellitus
  • Postępowanie stymulujące dojrzewanie płuc płodu z zastosowaniem atozybanu i glikokortykosteroidów

Do kliniki przyjęto dwudziestopięcioletnią ciężarną w pierwszej ciąży, w 30 tygodniu jej trwania, z rozpoznaniem cukrzycy ciążowej.

Pacjentka nie choruje, nie była operowana, miesiączkuje regularnie. Ma 154 cm wzrostu, w pierwszym trymestrze ciąży ważyła 76 kg (BMI 32 kg/m2) (BMI – body mass index). Paliła przed ciążą pięć-siedem papierosów dziennie, obecnie dwa-trzy papierosy na dobę. W rodzinie nikt nie choruje na cukrzycę, ojciec i matka mają znaczną nadwagę, ojciec leczy się z powodu nadciśnienia tętniczego.

W pierwszym trymestrze ciąży (8 t.c.) w badaniach laboratoryjnych stwierdzono prawidłową morfologię krwi oraz prawidłowe wyniki badania ogólnego moczu, ciśnienie tętnicze krwi 110/70 mmHg, TSH (stężenie hormonu tyreotropowego) wynosiło 3,8 mIU/l, badanie glikemii na czczo 5,9 mmol/l (106 mg/dl). W 8 t.c. w badaniu ultrasonograficznym (USG) potwierdzono żywą ciążę, a wymiar CRL (crown to rump length) płodu odpowiadał wiekowi ciążowemu, zgodnie z datą ostatniej miesiączki (wielkość zarodka wyniosła – 1,7 cm – 8 t.c. + 1 dzień). Ze względu na bóle podbrzusza ciężarna zgłosiła się ponownie w 10 t.c. Lekarz prowadzący nie stwierdził odchyleń od normy w badaniu położniczym ani w obrazie USG (wymiar CRL 3,37 cm, odpowiada 10 t.c. + 2 dni).

Ciężarnej zalecono oszczędzający tryb życia i kontrolę za cztery tygodnie oraz wykonanie testu obciążenia 75 g glukozy (w 10 t.c.). Wynik testu lekarz prowadzący otrzymał w 14 t.c., podczas kolejnej wizyty kontrolnej (glikemia na czczo 6,3 mmol/l [113,4 mg/dl], po godzinie testu 9,8 mmol/l [176,4 mg/dl], a po dwóch godzinach 8,30 mmol/l [149,5 mg/dl]). W 14 t.c. masa ciała ciężarnej wynosiła 81 kg (BMI 34 kg/m2). Przebieg ciąży w kolejnych tygodniach zgodnie z wywiadem był prawidłowy. W 27 t.c. przeprowadzono kolejny test obciążenia 75 g glukozy (glikemia na czczo 6,0 mmol/l [108 mg/dl], po godzinie testu 13,7 mmol/l [246 mg/dl], po dwóch godzinach testu 9,9 mmol/l [179 mg/dl]). Masa ciała ciężarnej 85 kg, biometria płodu pokazywała pierwsze wykładniki nadmiernego wzrastania płodu: BPD (wymiar dwuciemieniowy główki) – 30 t.c.; HC (obwód główki) – 29 t.c.; AC (obwód brzuszka) – 29.t.c.; FL (długość kości udowej) – 27 t.c. Na uwagę zasługuje przede wszystkim obwód brzuszka odpowiadający w 27 t.c. wymiarom dla 29 t.c.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Analiza

Analizując przedstawiony przypadek należy stwierdzić, że u ciężarnej doszło do zbyt późno rozpoznanej cukrzycy ciążowej, której leczenie rozpoczęto dopiero po 30 [...]

Podsumowanie

W omawianym przypadku na skutek nadmiernego wzrastania doszło do klasycznego powikłania okołoporodowego, czyli dystocji barkowej, wynikającej z nadmiernego obwodu brzuszka w [...]

Do góry