Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Cechy fenotypowe a rokowanie u chorych z cukrzycą hospitalizowanych z powodu COVID-19: badanie CORONADO

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

COVID-19 to zagrażające ciężką niewydolnością oddechową zakażenie, które jest wywoływane przez koronawirusa SARS-CoV-2. Bardzo szybko stało się jasne, że cukrzyca drastycznie zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

W okresie od 10 do 31 marca 2020 r. prowadzono we Francji wieloośrodkowe badanie, w którym oceniano ryzyko intubacji i/lub zgonu chorych z cukrzycą w ciągu 7 dni od przyjęcia do szpitala. W modelu wieloczynnikowej regresji logistycznej analizowano wartość prognostyczną cech klinicznych i fenotypowych hospitalizowanych chorych.

Naukowcy analizowali wyniki leczenia 1317 pacjentów z cukrzycą (64,9% – mężczyźni, wiek 69,8±13 lat, średni wskaźnik masy ciała [BMI – body mass index] 28,4 kg/m2). W omawianej grupie 88,5% stanowili pacjenci z cukrzycą typu 2. Mikronaczyniowe pow...

Do góry