Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Kontrola glikemii i autoimmunizacja mięśnia sercowego a długoterminowe ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych z cukrzycą typu 1: badanie kohortowe DCCT/EDIC

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Brak kontroli glikemii wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą. Niewiele jednak wiadomo na temat specyficznych mechanizmów uszkodzenia miokardium w cukrzycy typu 1. Przewlekła hiperglikemia powoduje uszkodzenie miokardium, zwiększając ryzyko wystąpienia autoimmunizacji wobec mięśnia sercowego, oraz wpływa na odległe powikłania sercowo-naczyniowe w cukrzycy typu 1.

Naukowcy z Sekcji Immunobiologii Joslin Diabetes Center z Harvard Medical School pod kierownictwem doktor Myry Lipes badali obecność i profil przeciwciał sercowych w próbkach pobranych od pacjentów objętych badaniem Diabetes Control and Complicati...

Do góry