Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Zaburzenia parakrynnej kontroli wydzielania glukagonu przez komórki α u chorych z cukrzycą typu 2

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Chorzy z cukrzycą typu 2 nie tylko cierpią na brak wystarczającej ilości insuliny, ale także produkują w nadmiarze glukagon, co nasila hiperglikemię. Ponieważ glukagon i insulina działają antagonistycznie względem siebie, do prawidłowej kontroli glikemii potrzebne jest ciągłe dążenie do osiągnięcia równowagi między nimi.

Glukagon wydzielany jest przez komórki α trzustki, by uruchomić proces podwyższenia glikemii. Jego wydzielanie jest regulowane przez wewnętrzny sensor glukozy w komórkach α oraz parakrynną kontrolę przy udziale insuliny oraz somatostatyny. Naukowcy z uniwersytetu w Uppsali badali, jak nadmiar glukagonu przyczynia się do hiperglikemii w cukrzycy typu 2. Obserwowali zachowanie się ziarnistości z glukagonem, ich egzocytozę oraz pobudliwość błony komórek α pobranych od zmarłych dawców: 68 bez cukrzycy oraz 21 z cukrzycą typu 2.

Do góry