Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Podwyższone glikemie przed ciążą mogą prowadzić do powikłań u matki

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Podwyższona glikemia w okresie poprzedzającym ciążę okazuje się niekorzystna dla kobiet, nawet jeśli – według obowiązujących kryteriów – nie mają one rozpoznanej cukrzycy. Zespół naukowców z Kanady od 2007 r. prowadził badanie oceniające związek między stężeniem HbA1c a wystąpieniem poważnego zachorowania matki (SMM – severe maternal morbidity). SMM odnosi się do jakiejkolwiek fizycznej lub psychicznej choroby albo niepełnosprawności związanej bezpośrednio z ciążą lub urodzeniem dziecka. Przez 8 lat badacze zbierali dane dotyczące ponad 30 000 kobiet w wieku między 16 a 50 r.ż., spośród których 90% nie chorowało na cukrzycę.

Do góry