Artykuły

Jak cukrzyca i otyłość wpływają na stopień kontroli astmy

dr n. med. Krzysztof Wytrychowski1
dr n. med. Anna Hans-Wytrychowska2

1Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Krzysztof Wytrychowski

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii,

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 66, 50-369 Wrocław

e-mail: krzysztof.wytrychowski@umed.wroc.pl

  • Omówienie powiązań między otyłością a astmą dziecięcą
  • Wspólne patomechanizmy otyłości i astmy
  • Otyłość u dorosłych chorych na astmę jako czynnik wpływający na mechanikę oddychania, objawy zapalenia systemowego oraz na częstość występowania chorób towarzyszących
  • W jaki sposób leczenie cukrzycy oddziałuje na przebieg astmy i odwrotnie

Związek otyłości z astmą

Astma oskrzelowa jest chorobą przewlekłą powszechnie występującą na całym świecie. W zależności od kraju może na nią chorować 1-18% ogólnej populacji1. Astma to najczęstsza przewlekła choroba w tej grupie wiekowej i np. w USA stanowi główną przyczynę zachorowalności w tej grupie wiekowej2. Jej patomechanizm jest heterogenny. Wyróżniamy obecnie wiele fenotypów, zależnych od wieku, płci, składu komórek biorących udział w przewlekłym zapaleniu dróg oddechowych. Jednym z fenotypów jest astma związana z otyłością.

W ciągu ostatnich 3 dziesięcioleci obserwowano stały wzrost występowania astmy, co wiązano z licznymi czynnikami środowiskowymi: zanieczyszczeniem powietrza, paleniem tytoniu przez kobiety w ciąży, mniejszym narażeniem na infekcje, wczesnodziecięcą antybiotykoterapią. W tym samym czasie w krajach rozwiniętych odnotowano wzrost odsetka dzieci z nadwagą i otyłością3. Według danych amerykańskich 25 700 000 osób w USA cierpi na astmę, a 35,7% całej tamtejszej populacji – na otyłość4. Nadwagę ma 15,3% amerykańskich dzieci w wieku 6-11 lat, a w grupie wiekowej 12-19 lat boryka się z nią 15,5% osób5. W licznych badaniach potwierdzono związek między nadwagą a astmą zarówno u dzieci, jak i dorosłych6. W przeprowadzonej metaanalizie ryzyko wystąpienia astmy w populacji dzieci z podwyższonym wskaźnikiem masy ciała (BMI – body mass index) oceniono na 0,066, co oznacza, że 6,6% nowo rozpoznanych przypadków astmy w dzieciństwie jest związanych z nadwagą.

Na podstawie danych z 12 badań wykazano, że wysoka masa urodzeniowa zwiększa ryzyko rozwoju astmy o 20% (iloraz ryzyka [HR – hazard ratio] 1,2; 95% przedział ufności [CI – confidence interval] 1,1-1,3), podczas gdy nadwaga u dzieci zwiększa to ryzyko o 50% (HR 1,5; 95% CI 1,2-1,8). Szacuje się, że ok. 100 000 dzieci w USA cierpi na astmę spowodowaną nadwagą7. W europejskim badaniu stwierdzono, że szybki wzrost masy ciała w pierwszych 2 latach życia zwiększa ryzyko rozwoju astmy do 6 r.ż. u dzieci o niskiej masie urodzeniowej8. Alergiczny fenotyp astmy oraz inne choroby atopowe (alergiczny nieżyt nosa i atopowe zapalenia skóry) występują częściej u dzieci z nadwagą w porównaniu z rówieśnikami o prawidłowej masie ciała9.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Związek otyłości z astmą

Astma oskrzelowa jest chorobą przewlekłą powszechnie występującą na całym świecie. W zależności od kraju może na nią chorować 1-18% ogólnej populacji1. [...]

Astma i otyłość u dzieci

Mechaniczny wpływ otyłości na układ oddechowy odgrywa niewielką rolę w patomechanizmie astmy. Powoduje mechaniczne upośledzenie oddychania, zmniejszając objętość oddechową (TV – [...]

Astma i cukrzyca u dzieci

Astma jest najczęstszą przewlekłą chorobą dzieci w krajach rozwiniętych. Częstość występowania dziecięcej cukrzycy typu 1 (DMT1 – diabetes mellitus type 1) [...]

Astma i otyłość u dorosłych

Na podstawie przebiegu klinicznego, demografii oraz patofizjologii wyróżnia się wiele fenotypów astmy. Najczęściej opisywane są następujące:

Astma i cukrzyca u dorosłych

Cukrzyca i związane z nią powikłania od kilku dekad stanowią globalny problem zdrowotny, który według danych WHO z 2014 r. dotyczył [...]

Wpływ leczenia cukrzycy na przebieg astmy

Insulinoterapia w cukrzycy jest substytucją brakującego hormonu niewpływającą na autoimmunologiczne mechanizmy choroby, a głównym efektem leczenia jest zahamowanie zaburzeń metabolicznych. Stosowanie [...]

Wpływ leczenia astmy na przebieg cukrzycy

Systemowe GKS to leki o silnym działaniu przeciwzapalnym, immunomodulującym i przeciwnowotworowym, które od dekad są stosowane w leczeniu chorób zapalnych, autoimmunologicznych, [...]

Podsumowanie

Do góry