Zabiegi chirurgii implantologicznej jako powszechnie stosowana procedura rehabilitacji układu stomatognatycznego u pacjentów z cukrzycą

dr n. med. Aleksandra Jaroń1
dr n. med. Olga Preuss1
prof. dr hab. n. zdr. Anna Grzywacz2
dr hab. n. med. Grzegorz Trybek1

1Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

2Samodzielna Pracownia Promocji Zdrowia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Aleksandra Jaroń

Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72/18, 70-111 Szczecin

e-mail: jaronola@gmail.com

  • Zabiegi chirurgii implantologicznej jako powszechnie stosowana procedura rehabilitacji układu stomatognatycznego
  • Leczenie implantologiczne u chorych na cukrzycę – czy tak samo bezpieczne jak u pacjentów zdrowych?
  • Jakie czynniki związane z cukrzycą wpływają na powodzenie procesu implantacji?
  • Cukrzyca a powikłania po implantacji – krótki przegląd badań

Za sukces implantacji można uznać uzyskanie połączenia w układzie implant–kość pacjenta oraz wykorzystanie tego połączenia do uzyskania funkcjonalnej odbudowy zgryzu. Proces pozwalający na wytworzenie stabilnego połączenia pomiędzy kością pacjenta a powierzchnią wszczepu to osteointegracja. Proces ten jest złożony i może zostać zakłócony przez różne niekorzystne czynniki zaistniałe w jego przebiegu (ryc. 1)1.

Zabiegi chirurgii implantologicznej stały się powszechnie stosowaną procedurą rehabilitacji układu stomatognatycznego, są bezpieczne i coraz bardziej przewidywalne. Jest to dynamicznie rozwijająca się dziedzina stomatologii – szacuje się, że liczba przeprowadzanych na całym świecie implantacji może sięgać 450 000 rocznie2. W świetle powyższych faktów stomatolodzy będą się spotykać z coraz większą liczbą chorych na cukrzycę zgłaszających się w celu leczenia implantologicznego.

Kilka faktów o cukrzycy

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych objawiających się hiperglikemią, która wynika z upośledzonego wydzielania bądź defektu działania insuliny3. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w 2018 r. w Polsce było 2 900 000 dorosłych z rozpoznaną cukrzycą4, a według World Health Organization (WHO) na świecie choruje na nią niemal 422 000 000 osób i ta liczba wciąż wzrasta5. Badania w Chinach6 i Indiach7 wykazały, że liczba osób chorych na cukrzycę przekroczyła szacunki International Diabetes Federation (IDF) z 2009 r.8 Organizacja przewidywała, że w 2010 r. ok. 285 000 000 ludzi na całym świecie będzie chorowało na cukrzycę, a do 2030 r. – 438 000 000. Liczba ta została prawie osiągnięta w 2020 r., tj. 10 lat wcześniej, niż przewidywano.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kilka faktów o cukrzycy

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych objawiających się hiperglikemią, która wynika z upośledzonego wydzielania bądź defektu działania insuliny3. Z danych Ministerstwa Zdrowia [...]

Jak cukrzyca zaburza proces osteointegracji

Utrzymująca się hiperglikemia u osób z cukrzycą może hamować działanie osteoblastów oraz zmieniać odpowiedź przytarczyc, wpływając na wydzielanie parathormonu, który reguluje [...]

Implantacja u diabetyków w świetle badań

Niestety, w większości badań wykorzystuje się modele zwierzęce. Jedynie niewielka część prowadzona była na modelu ludzkim – z udziałem pacjentów z [...]

Podsumowanie

Powodzenie implantacji, w tym procesu osteointegracji, u pacjentów z dobrze wyrównaną cukrzycą wydaje się równie przewidywalne jak u pacjentów ogólnie zdrowych. [...]

Do góry