Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Wpływ empagliflozyny na ryzyko sercowo-naczyniowe i nerkowe u chorych z niewydolnością serca

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

U pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych inhibitorami transportera sodowo-glukozowego typu 2 (SGLT2 – sodium-glucose cotransporter 2) obserwuje się mniejsze ryzyko hospitalizacji związanej z niewydolnością serca oraz mniejsze ryzyko niekorzystnych zdarzeń nerkowych. Efekty te nie są spotykane w przypadku stosowania innych leków hipoglikemizujących i nie wiążą się bezpośrednio z kontrolą glikemii.

W badaniu EMPEROR-Reduced oceniono efekt terapii empagliflozyną u chorych z przewlekłą niewydolnością serca z cukrzycą oraz bez cukrzycy w grupie rozszerzonej o pacjentów z ciężką dysfunkcją skurczową lewej komory serca. W tym randomizowanym badan...

Oceniono czas do wystąpienia śmierci sercowo-naczyniowej lub konieczności hospitalizacji z powodu niewydolności serca jako pierwszorzędowy parametr oceny końcowej, a także liczbę wszystkich hospitalizacji związanych z niewydolnością serca w czasie...

Do góry