Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Zdrowy styl życia może zapewnić życie dłuższe o 8 lat

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Naukowcy z Uniwersytetu w Leicester zbadali, jak styl życia u osób z różnym stanem zdrowia może wpłynąć na przewidywaną długość życia. Zespół wykorzystał dane zebrane od 480 000 dorosłych w wieku około 45 r.ż., którzy od co najmniej 6 lat monitorowali swój stan zdrowia. Wśród badanych wyodrębniono tych, u których rozpoznano dotychczas choroby przewlekłe, takie jak: choroba nowotworowa, otępienie, astma, cukrzyca, niewydolność serca oraz stany lękowe. Następnie śledzono, jak zdrowy styl życia wpływa na ich zdrowie i długość życia. Notowano ich nawyki żywieniowe oraz to, jak dużo palą papierosów, konsumują alkoholu i jak często uprawiają ćwiczenia fizyczne. Wzięto pod uwagę także czynniki etniczne, status ekonomiczny oraz wskaźnik masy ciała (BMI – body mass index).

Do góry